جملات بیو انگلیسی با خط شکسته + متن های عاشقانه زیبا و خاص با فونت های جالب

 • متن های زیبا با فونت شکسته و خاص انگلیسی برای بیو و کپشن را در این بخش آماده کرده ایم که مضامینی عاشقانه، احساسی و انگیزشی دارند و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرند.
 • աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
 • هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده
 • ***
 • ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
 • یه لبخند میتونه دنیارو تغییر بده
 • ***
 • متن سنگین و تیکه دار انگلیسی با فونت خاص

 • Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
 • تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی
 • ***
 • мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
 • زندگی من قوانین من است
 • ***
 • 🅽🅴🆅🅴🆁 🆂🅲🆁🅸🅵🅸🅲🅴 🆃🅷🆁🅴🅴 🆃🅷🅸🅽🅶🆂
 • 🅵🅼🅸🅻🆈, 🅻🆅🅴, 🅽🅳 🆁 🆈🆄🆁🆂🅴🅻🅵
 • هرگز سه چیز را فدا نکن:
 • خانواده، عشق و خودت
 • ***
 • متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

 • 𝒾 𝓁♡𝓋𝑒 𝓎𝓊
 • دوست دارم
 • ***
 • 𝕀𝕗 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕝𝕪
 • 𝕀 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕦𝕤𝕖 𝕞𝕪 𝕨𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕕𝕒𝕪
 • اگه میتونستم پرواز کنم
 • از بال هام استفاده می کردم که در آغاز هر روز درست کنار تو باشم
 • ***
 • جملات احساسی با فونت خاص انگلیسی

 • 𝐼 𝓂𝒾𝓈𝓈 𝓎𝑜𝓊 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽
 • دلم برات خیلی تنگ شده
 • ***
 • Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu
 • Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ
 • ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ
 • ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ
 • sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ
 • mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬ
 • من مراقبتم
 • من دوست دارم
 • تو دنیای منی
 • تو زندگی منی
 • خیلی خوشحالم که تو
 • همسر دوست داشتنی منی
 • ***
 •  
 • ᎽᎾu ᎪᏒᎬ ᏆhᎬ quᎬᎬᏁ Ꮎf mᎽ hᎬᎪᏒᏆ
 • ᎪᏁᎠ ᎬᏉᎬᏒᎽ ᏢuᏞsᎬ ᏆhᎪᏆ bᎬᎪᏆs ᎳᎥᏆhᎥᏁ mᎬ bᎬᎪᏆs ᎾᏁᏞᎽ fᎾᏒ ᎽᎾu
 • تو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند
 • ***
 • Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ĤŐŃĔŶ
 • دوست دارم عسلم
 • ***
 • чσu αrє thе веst thíng thαt ever hαppєnєd tσ mч lífє
 • تو بهترین اتفاق زندگیمی
 • ***
 • ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
 • ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
 • ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ
 • کوتاه ترین کلمه ای می شناسم “من” است
 • شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
 • و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی
 • ***
 •  


 • مهربون باش اما ضعیف نباش ...

 • #موسیقی

 • be soft but not weak ...♡

 • ♡ ♡ NAME♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

 • 1.05Mفونت بیتا «تکست خاص»

 • من به هرچي ك بخوام میرسم . . ❥⇡↯『』⇡↯❥

 • 𖤐⃟•○━━ ᴵ ᴳᵉᵗ ᵂʰᵃᵗᵉᵛᵉʳ ᶤ ʷᵃᶰᵗ ━── ⇆

 • 60.7K 1.41Mفونت Zahra «بیو پروفایل»

 • بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚

 • #انگیزشی

 • 🌻Tʜɪɴᴋ ʙɪɢ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʙɪɢ, ᴀᴄᴛ ʙɪɢ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʟᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙɪɢ..

 • 53.8K 1.36Mفونت s.a.r.i.n.a «استاتوس زیبا»

 • ☆ ⃟۞𝑇𝒉𝑒 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑤𝑎𝑦 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠, 𝑖𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠.✰

 • 85.7K 2.37Mفونت Parmida «متن کوتاه»

 • سکوت چ زیباست وقتی همه دروغ میگویند !💔

 • #دروغ

 • 𖤐⃟🖤••𝙎𝙄𝙇𝙀𝙉𝘾𝙀 𝙄𝙎 𝘽𝙀𝘼𝙐𝙏𝙄𝙁𝙐𝙇 𝙒𝙃𝙄𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙊𝙋𝙇𝙀 𝙇𝙄𝙀

 • 42.1K 1.20M فونت ʜᴏssᴇɪɴ «بیو اینستاگرام»

 • . خُودت باش چون کسی بهتر از تو نیست...

 • #انگیزشی

 • jusᏆ bᎬ ᎽᎾuᏒsᎬᏞf ᴛʜᴇʀᴇ ɪs ɴᴏ ᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ...

 • 71.9K 2.11Mفونت Nima «تکست سنگین»

 • ⃤🌻 به هر کسی اعتماد نکن زندگی پر از آدمای فیک و تقلبی 🙃

 • #دروغ

 • ᴅᴏɴ'ᴛ ᴛʀᴜsᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ ʟɪғᴇ ɪs ғᴜʟʟ ᴏғ ғᴀᴋᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ

 • 47.7K 1.69Mفونت هستی «متن کوتاه»

 • قلب من تا ابد و همیشه متعلق به توعهـــ۸ـہـ۸ـــ❤ـــہـ۸ـــ

 • #شکلک

 • My heart will forever and always belong to you❤️

 • 50.3K 1.85Mفونت Nafas «تکست سنگین»

 • قلبِ من میتونم تپیدن رو فراموش ڪنہ ‏اما دوست داشتن تو رو نه💎♥️

 • #دوستت دارم

 • My heart can forget beating but loving you never! ➖⃟💚

 • 70.9K 2.70Mفونت sara «بیو اینستاگرام»

 • 𖤐⃟💛•• 𝓑𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓶𝓮, 𝓼𝓱𝓮 𝓭𝓸𝓮𝓼𝓷'𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝓱𝓸𝔀 𝓬𝓾𝓽𝓮 𝓼𝓱𝓮 𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮𝓼...

 • 89.9K 3.66Mفونت maedeh «متن استوری»

 • در اوج عاقِـل بودن دیوانِگیـ رخ می دهد ! (:

 • #ادبی

 • :) ᴵᵗ ᵒᶜᶜᵘʳˢ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ʰᵉⁱᵍʰᵗ ᵒᶠ ⁱⁿˢᵃⁿⁱᵗʸ

 • 14.3K 577.2Kفونت «متن کوتاه»

 • 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱

 • #انگیزشی

 • Dᴏɴ'ᴛ ʟᴇᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ sᴛᴇᴘ ᴏɴ Yᴏᴜʀ Dʀᴇᴀᴍs..

 • 101.6K 4.36Mفونت «بیو خاص»

 • 25.6K 1.14Mفونت ʜᴏssᴇɪɴ «بیو پروفایل»

 • اول آدم باش بعد دنبال آدم باش ••

 • 🌻🌕••b̸e̸ h̸u̸m̸a̸n̸ a̸t̸ f̸i̸r̸s̸t̸ a̸f̸t̸e̸r̸ l̸o̸o̸k̸ f̸o̸r̸ h̸u̸m̸a̸n̸

 • 27.1K 1.34Mفونت Meshkat «جمله کوتاه»

 • هرزه‌ها تشنه‌يِ توجه‌اند درحالیکه یك ملکه دنبالِ احترامِه !♡ | #Heavy_text😎

 • #مغرور #ملکه

 • ༄𝓑𝓲𝓽𝓬𝓱𝓮𝓼 𝓢𝓽𝓪𝓻𝓿𝓮 𝓕𝓸𝓻 𝓐𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝓲𝓸𝓷, 𝓦𝓱𝓲𝓵𝓮 𝓐 𝓠𝓾𝓮𝓮𝓷 𝓢𝓮𝓮𝓴𝓼 𝓣𝓱𝓮 𝓡𝓮𝓼𝓹𝓮𝓬𝓽✯

 • 30.4K 1.53فونت ʜᴏssᴇɪɴ «بیو فارسی»

 • در تاریکی شب تنها خداست که صدایت را می‌شنود..

 • #خدا #شب

 • ɪɴ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋɴᴇss ᴏғ ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ ᴏɴʟʏ ɢᴏᴅ ʜᴇᴀʀs ʏᴏᴜ..

 • 28.2K 1.53Mفونت 🤩 «متن خفن»

 • ➖🍇⃤--هَـرِ اِتفـاقیِ پیـشِ بیـاد ‌.... مَـن اَز "دَستِـت نِمیـدَم♥️ /

 • #دوستت دارم

 • ᵂʰᵃᵗᵉᵛᵉʳ ʰᵃᵖᵖᵉᶰᶳ˒ ᴵ ʷᵒᶰ'ᵗ ˡᵒᶳᵉ ʸᵒᵘ

 • 37.8K 1.98Mفونت ʜᴏssᴇɪɴ «متن خاص»

 • . کمتر اعتماد کن تا کمتر ناامید بشی... ◍⃟♥️ ⌞ ⌝ .

 • #نامردی #دروغ

 • Trust less to be less disappointed...

 • 14.8K 798.8Kفونت ʜᴏssᴇɪɴ «متن خاص»

 • 80.0K 4.50Mفونت lara «بیو تلگرام »

 • Don't be too nice, they'll call you stupid✨

 • 15.2K 848.2Kفونت ⓂⓄⒽⒶⓂⓂⒶⒹ «وضعیت واتساپ»
 • عکس نویس حرفه ای تاون پروفایل با عکس شما

 • ذهنتو جوری پرورش بده که جنبه‌های خوب هر شرایطی رو ببینن . . . !

 • #انگیزشی

 • ○━━─Train your mind to see the good in every situation─━━⇆

 • 14.6K 819.0K فونت zahra most jani «تکست خاص»

 • هر کسی لیاقت خودش,خودش تعیین میکنه🌥

 • Everyone sets his worth by himself🦩

 • 7.6K 423.1Kفونت ⓂⓄⒽⒶⓂⓂⒶⒹ «بیو اینستا»

 • ••• اگه انگشت وسط داشته باشی، نیازی نیست به حرفای بقیه اهمیت بدی.

 • ⁱᶠ ʸᵒᵘ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᵐⁱᵈᵈˡᵉ ᶠⁱⁿᵍᵉʳ ʸᵒᵘ ᵈᵒⁿ'ᵗ ⁿᵉᵉᵈ ᵗᵒ ᶜᵃʳᵉ ʷʰᵃᵗ ᵃⁿʸᵒⁿᵉ ˢᵃʸˢ

 • 32.5K 1.84فونت Reyhane ardalan «کپشن»

 • بـٓیاینـ زِندِگے و با بــَخشیـٓدن خـٓیلے چیزا قشنگ ـ تــــر کُنیمـ

 • Let us live and make many beautiful things by forgiving.
 • taw-bio.ir
 • بیو شاخ انگلیسی با معنی| مغرور | bio English
 • 6-7 minutes

 • نمایش بصورت استوری


 • ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

 • # انتقام کپی

 • 🖤⃟○━ ⌞ 𝒊𝒇 𝒊'𝒎 𝒖𝒑𝒔𝒆𝒕, 𝒊'𝒍𝒍 𝒖𝒑𝒔𝒆𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒎⌝ ━─⇆

 • COPY

 • 75.8K 420.3K فونت مهیاس «بیو اینستاگرام»

 • .- عوض ݩشدمـ فقط متوجه بعضے چیزی شدم➰

 • # دروغ کپی

 • 𝔇𝔢𝔤̆𝔦𝔰̧𝔪𝔢𝔡𝔦𝔪, 𝔰𝔞𝔡𝔢𝔠𝔢 𝔟𝔞𝔷ı 𝔰̧𝔢𝔶𝔩𝔢𝔯𝔦𝔫 𝔉𝔞𝔯𝔨ı𝔫𝔞 𝔙𝔞𝔯𝔡ı𝔪

 • COPY

 • 45.0K 359.2K فونت مهیاس «بیو اینستاگرام»

 • « این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » # مغرور # زندگی کپی

 • 🍃‌‌⃤•• 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗠𝗬 𝗟𝗜𝗙𝗘
 • ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ ɪ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴘᴀɪɴᴛ ɪᴛ COPY

 • 3.3K 40.4K فونت ʜᴏssᴇɪɴ «وضعیت کوتاه»

 • تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور کپی

 • ───• · · · ⌞🌚⌝ · · · •───
 • ᴬᴸᴼᴺᴱ ᴮᵁᵀ ˢᴱᴸᶠ-ᴹᴬᴰᴱ COPY

 • 170 2.4K فونت ʜᴏssᴇɪɴ «تکست خاص»

 • ‌ ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)

 • # مغرور کپی

 • Everyoɴe ѕeтѕ нιѕ worтн вy нιмѕelғ

 • COPY

 • 39.9K 567.8K فونت Rosa Asghari «متن خاص»

 • ঔৣ𝒀𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒈𝒐𝒐𝒅, 𝒃𝒖𝒕 𝒎𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒊𝒔 𝒇𝒖𝒍𝒍 :)🖤👋🏻

 • COPY

 • 57.7K 1.03M فونت مهیاس «بیو اینستاگرام»

 • :) I'm 99% angel but oh that 1%

 • COPY

 • 33.3K 660.7K فونت مهیاس «نوشته کوتاه»

 • خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

 • کپی

 • 𝐵𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓, 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 !!

 • COPY

 • 159.0K 3.42M فونت تینا «کپشن کوتاه»


 • 𝗗𝗘𝗔𝗧𝗛 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗘
 • ᴏᴠᴇʀᴅᴏsᴇ ʙʏ ᴛʜɪɴᴋɪɴɢ ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ

 • COPY

 • 32.2K 715.4K فونت مهیاس «جملات زیبا»

 • یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان...√

 • # مغرور کپی

 • 🥀 ⃟▬▬▭••𝕷𝖊𝖆𝖗𝖓 𝖜𝖍𝖆𝖙 𝖜𝖊 𝖆𝖗𝖊, 𝖓𝖔𝖙 𝖜𝖍𝖆𝖙'𝖘 𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗𝖘 𝖜𝖆𝖓𝖙▴♱

 • COPY

 • 157.4K 3.87M فونت آسونا «وضعیت کوتاه»

 • اون خداس که مهربون و بخشنده من
 • فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))

 • # مغرور # لاتی # خدا کپی

 • 𝕋𝕙𝕒𝕥'𝕤 𝔾𝕠𝕕 𝕨𝕙𝕠 𝕚𝕤 𝕞𝕖𝕣𝕔𝕚𝕗𝕦𝕝 𝕒𝕟𝕕 𝕘𝕣𝕒𝕔𝕚𝕠𝕦𝕤.
 • 𝕋𝕠 𝕞𝕖 , 𝕥𝕙𝕖 𝕕𝕚𝕤𝕥𝕒𝕟𝕔𝕖 𝕓𝕖𝕥𝕨𝕖𝕖𝕟 𝕞𝕪 𝕝𝕒𝕦𝕘𝕙 𝕒𝕟𝕕 𝕘𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕣𝕒𝕫𝕪 𝕚𝕤 𝕛𝕦𝕤𝕥 𝕒 𝕤𝕖𝕔𝕠𝕟𝕕 :))


 • COPY

 • 18.9K 486.5K فونت مهیاس «متن کوتاه»

 • اهل کینه نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:

 • # مغرور کپی

 • ι’м noт grυdger ιғ yoυ нιт ғroм rιgнт ι нιт ғroм leғт

 • COPY

 • 105.7K 3.03M فونت Hóòmân «وضعیت واتساپ»

 • ...! 𝓫𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻𝓼𝓮𝓵𝓯

 • COPY

 • 116.8K 3.73M فونت aate «text bio»


 • ɪ`ᴍ ᴘᴀᴛɪᴇɴᴛ
 • ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ɴᴏᴛ ᴛᴇsᴛ ɪᴛ .


 • COPY

 • 8.7K 279.9K فونت مهیاس «وضعیت واتساپ»

 • ••𝗜 𝗪𝗔𝗦𝗡𝗧 𝗕𝗔𝗗 ,
 • ⠀ ⠀ʙᴀᴅ ᴛʀᴇᴀᴛᴍᴇɴᴛ ᴍᴀᴅᴇ ᴍᴇ ʙᴀᴅ..!


 • COPY

 • 2.1K 69.1K فونت ʞɪ'ᵐᵒʳᵈᵃᵈ'ɴɢ «بیو تلگرام »

 • دیوانِگی ما بِه کِسی رَبطی نَدارد

 • # مغرور کپی

 • ➖⃟💧•• ᴏᴜʀ ᴍᴀᴅɴᴇss ʜᴀs ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴛᴏ ᴅᴏ ᴡɪᴛʜ ᴀɴʏᴏɴᴇ

 • COPY

 • 83.7K 3.41M فونت Sana «متن خاص»

 • منه طوفان زده رو از بارون نترسون :) # ترکی کپی

 • 🇹🇷 fırtına görmüş beni yağmurdan korkutma COPY

 • 43 2.1K فونت ʜᴏssᴇɪɴ «متن استوری»

 • ➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

 • مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

 • کپی

 • Yᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴏɴʟʏ ᴀ ᴘᴀʀᴛ ᴏғ ᴍᴇ
 • I ᴀᴍ ᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴇ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴇᴄʀᴇᴛs..

 • COPY

 • 162.2K 8.29M فونت «وضعیت واتساپ»

 • « فراموش کن کسی رو که فراموشت کرده » # بی تفاوت کپی

 • ○━─Forget , Who Forgets You──⇆ COPY

 • 4.5K 234.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ «استاتوس زیبا»

 • هرزه‌ها تشنه‌يِ توجه‌اند درحالیکه یك ملکه دنبالِ احترامِه !♡ | #Heavy_text😎

 • # مغرور # ملکه کپی

 • ༄𝓑𝓲𝓽𝓬𝓱𝓮𝓼 𝓢𝓽𝓪𝓻𝓿𝓮 𝓕𝓸𝓻 𝓐𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝓲𝓸𝓷, 𝓦𝓱𝓲𝓵𝓮 𝓐 𝓠𝓾𝓮𝓮𝓷 𝓢𝓮𝓮𝓴𝓼 𝓣𝓱𝓮 𝓡𝓮𝓼𝓹𝓮𝓬𝓽✯

 • COPY

 • 52.9K 2.81M فونت ʜᴏssᴇɪɴ «بیو فارسی»

 • ••• اگه انگشت وسط داشته باشی، نیازی نیست به حرفای بقیه اهمیت بدی.

 • # حاضر جوابی کپی

 • ⁱᶠ ʸᵒᵘ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᵐⁱᵈᵈˡᵉ ᶠⁱⁿᵍᵉʳ ʸᵒᵘ ᵈᵒⁿ'ᵗ ⁿᵉᵉᵈ ᵗᵒ ᶜᵃʳᵉ ʷʰᵃᵗ ᵃⁿʸᵒⁿᵉ ˢᵃʸˢ

 • COPY

 • 47.1K 2.66MB فونت Reyhane ardalan «کپشن»

 • میخوام وحشی، زیبا و آزاد باشم.. درست مثل دریا!🌊

 • # دریا کپی

 • I want to be wild, beautiful, free.. Just like the sea!🌊

 • COPY

 • 23.3K 1.31M فونت tara «متن خفن»

 • La lune est toujours seule

 • COPY

 • 56.2K 3.69M فونت «تکست»

 • مردم بهم میخندن چون من متفاوتم، من بهشون میخندم چون اونا همه مثل همن.

 • # مغرور کپی

 • People laugh at me because I'm different. I laugh at them because they're all the same.

 • COPY

 • 20.8K 1.47M فونت Miss.devil «بیو اینستاگرام»

 • هیچکس دوست نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن :)

 • # دوستت دارم کپی

 • Everybody ain't your friend they're just scared to be your enemy.

 • COPY

 • 51.3K 3.76M فونت «بیو اینستاگرام»

 • اصل بمون، اجازه بده دنیا از تو کپی کنه. # مغرور کپی

 • Stay original, let the world copy you. COPY

 • 3.7K 267.7K فونت ʜᴏssᴇɪɴ «بیو اینستا»

 • حواست به این باشه که وقتی خوشحالی کی برات خوشحاله!

 • # لاتی کپی

 • Pay attention to who's happy for you when you're happy.!

 • COPY

 • 6.3K 469.0K فونت «بیو خاص»


 • roozaneh.net
 • جملات بیو انگلیسی با خط شکسته + متن های عاشقانه زیبا و خاص با فونت های جالب
 • 2-3 minutes
 • متن و جملات بیو انگلیسی زیبا با خط شکسته

 • متن های زیبا با فونت شکسته و خاص انگلیسی برای بیو و کپشن را در این بخش آماده کرده ایم که مضامینی عاشقانه، احساسی و انگیزشی دارند و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرند.

 • աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
 • هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

 • ***

 • ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
 • یه لبخند میتونه دنیارو تغییر بده

 • ***
 • متن سنگین و تیکه دار انگلیسی با فونت خاص

 • Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
 • تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

 • ***

 • мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
 • زندگی من قوانین من است

 • ***

 • 🅽🅴🆅🅴🆁 🆂🅲🆁🅸🅵🅸🅲🅴 🆃🅷🆁🅴🅴 🆃🅷🅸🅽🅶🆂
 • 🅵🅼🅸🅻🆈, 🅻🆅🅴, 🅽🅳 🆁 🆈🆄🆁🆂🅴🅻🅵
 • هرگز سه چیز را فدا نکن:
 • خانواده، عشق و خودت

 • ***

 • متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

 • 𝒾 𝓁♡𝓋𝑒 𝓎𝓊
 • دوست دارم

 • ***

 • 𝕀𝕗 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕝𝕪
 • 𝕀 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕦𝕤𝕖 𝕞𝕪 𝕨𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕕𝕒𝕪
 • اگه میتونستم پرواز کنم
 • از بال هام استفاده می کردم که در آغاز هر روز درست کنار تو باشم

 • ***

 • جملات احساسی با فونت خاص انگلیسی

 • 𝐼 𝓂𝒾𝓈𝓈 𝓎𝑜𝓊 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽
 • دلم برات خیلی تنگ شده

 • ***

 • Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu
 • Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ
 • ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ
 • ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ
 • sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ
 • mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬ

 • من مراقبتم
 • من دوست دارم
 • تو دنیای منی
 • تو زندگی منی
 • خیلی خوشحالم که تو
 • همسر دوست داشتنی منی

 • ***

 • مطلب پیشنهادی: متن با فونت زیبا با موضوع عاشقانه و سنگین + جملات فونت شکسته و خاص برای کپشن و استوری

 • ᎽᎾu ᎪᏒᎬ ᏆhᎬ quᎬᎬᏁ Ꮎf mᎽ hᎬᎪᏒᏆ
 • ᎪᏁᎠ ᎬᏉᎬᏒᎽ ᏢuᏞsᎬ ᏆhᎪᏆ bᎬᎪᏆs ᎳᎥᏆhᎥᏁ mᎬ bᎬᎪᏆs ᎾᏁᏞᎽ fᎾᏒ ᎽᎾu

 • تو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند

 • ***

 • Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ĤŐŃĔŶ
 • دوست دارم عسلم

 • ***

 • чσu αrє thе веst thíng thαt ever hαppєnєd tσ mч lífє
 • تو بهترین اتفاق زندگیمی

 • ***

 • ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
 • ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
 • ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ

 • کوتاه ترین کلمه ای می شناسم “من” است
 • شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
 • و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

 • ***

 • 𝕷𝖎𝖋𝖊 𝖎𝖘 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖑𝖆𝖚𝖌𝖍𝖎𝖓𝖌
 • وقتی میخندی زندگی بهتر می شود

جملات بیو انگلیسی با خط شکسته
جملات بیو انگلیسی با خط شکسته
جملات بیو انگلیسی با خط شکسته
جملات بیو انگلیسی با خط شکسته
جملات بیو انگلیسی با خط شکسته
جملات بیو انگلیسی با خط شکسته
جملات بیو انگلیسی با خط شکسته
جملات بیو انگلیسی با خط شکسته
جملات بیو انگلیسی با خط شکسته
جملات بیو انگلیسی با خط شکسته
جملات بیو انگلیسی با خط شکسته
جملات بیو انگلیسی با خط شکسته
بیو جدید 🖤 🖤 🥀 🥀 💔 💔
بیو گرافی تیکه دار با فونت خاص
معنی ᴬᴸᴼᴺᴱ ᴮᵁᵀ ˢᴱᴸᶠ-ᴹᴬᴰᴱ
متن زیبا با فونت فانتزی
متن سنگین با فونت زیبا
متن زیبا با خط شکسته
متن زیبا با فونت
بیو انگلیسی با فونت خاص با ترجمه
فونت اسم maedeh
بیو شکست عشقی با فونت زیبا
بیوگرافی زیبا با فونت خاص
متن با فونت خاص
بیو شکست عشقی با فونت خاص
سکوت چه زیباست وقتی همه دروغ میگویند به انگلیسی
متن با فونت زیبا
متن برای کپشن با فونت خاص
متن عاشقانه با فونت خاص انگلیسی
متن قشنگ با فونت
کلمه my love با فونت زیبا
بیو اینستا انگلیسی با فونت
بیو سنگین با فونت خاص
بیو اینستاگرام انگلیسی با فونت خاص
بیوگرافی انگلیسی با فونت زیبا
متن زیبا با فونت زیبا
معنی 🖤⃟○━ ⌞ 𝒊𝒇 𝒊'𝒎 𝒖𝒑𝒔𝒆𝒕, 𝒊'𝒍𝒍 𝒖𝒑𝒔𝒆𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒎⌝ ━─⇆
بیو انگلیسی با فونت خاص و معنی
جمله با فونت های مختلف
بیو اینستا با فونت خاص انگلیسی
متن با فونت
بیو انگلیسی عاشقانه با فونت زیبا
بیوگرافی با خط خاص
متن با خط زیبا
متن زیبا با فونت خاص
متن های زیبا با فونت خاص
متن کشیده برای بیو
بیو انگلیسی کوتاه با فونت زیبا
متن انگلیسی پرمحتوا با فونت زیبا
متن خفن انگلیسی کوتاه با فونت
بیو فونت دار انگلیسی
بیو انگلیسی با فونت خاص عاشقانه
بیوگرافی خاص انگلیسی با فونت زیبا
بیو با فونت خاص انگلیسی
بیوگرافی با فونت زیبا انگلیسی
be soft but not weak quotes ترجمه
in the name of god با فونت زیبا
متن دل شکسته با فونت خاص
friend با فونت های مختلف
تکست انگلیسی با فونت خاص
خودت باش به انگلیسی با فونت
متن خوب با فونت زیبا
بیو با فونت زیبا انگلیسی
بیو خاص انگلیسی با فونت زیبا
متن انگلیسی کوتاه با فونت زیبا
متن فونت دار
متن انگلیسی با فونت
متن با فونت زیبا برای بیو انگلیسی
متن انگلیسی شکسته برای بیو
متن انگلیسی با فونت زیبا برای بیو
بیو انگلیسی عاشقانه با فونت خاص
بیو انگلیسی با فونت
متن انگلیسی با فونت زیبا
بیو انگلیسی با فونت زیبا
متن زیبا انگلیسی با فونت زیبا
بیوگرافی با فونت خاص انگلیسی
بیوگرافی فونت دار انگلیسی
زندگیم به انگلیسی با فونت خاص
متن دخترونه انگلیسی با فونت زیبا
متن قشنگ انگلیسی با فونت زیبا
معنی ᴵᵗ ᵒᶜᶜᵘʳˢ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ʰᵉⁱᵍʰᵗ ᵒᶠ ⁱⁿˢᵃⁿⁱᵗʸ
کپشن انگلیسی با فونت خاص عاشقانه
the only way to defeat your enemies is your success به فارسی
بیو انگلیسی فونت دار
متن زیبا انگلیسی با فونت خاص
نوشته انگلیسی با فونت زیبا
بیو انگلیسی با فونت خاص
بیو انگلیسی با خط شکسته با معنی
بیو انگلیسی با خط شکسته
متن زیبا با فونت فانتزی انگلیسی
بیو انگلیسی دخترانه با فونت خاص
متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته
متن انگلیسی با فونت خاص
کپشن انگلیسی با فونت خاص
i love you با فونت زیبا
متن انگلیسی فونت دار
بیوگرافی انگلیسی با خط شکسته
بیو دخترونه با فونت خاص انگلیسی
متن خاص انگلیسی با فونت زیبا
متن فونت دار انگلیسی
بیو انگلیس با فونت زیبا
بیو با خط شکسته
جمله های انگلیسی با فونت زیبا
متن با فونت انگلیسی
تکست خاص انگلیسی با فونت خاص
دوستت دارم انگلیسی با فونت زیبا
متن انگلیسی برای کپشن با فونت خاص
کپشن خاص انگلیسی با فونت خاص
☆ ⃟۞the only way to defeat your enemies is your success.✰معنی
جملات ناب انگلیسی با معنی با فونت زیبا
بیو انگلیسی با خط شکسته دخترونه
بیوانگلیسی بافونت خاص
بیو انگلیسی فونت خاص
بیو خط شکسته
my life با فونت زیبا
متن انگلیسی شکسته
من به انگلیسی با فونت زیبا
متن جالب انگلیسی با فونت زیبا
live for yourself فونت
متن انگلیسی با فونت شکسته
تکست خاص با فونت خاص
بیو خفن انگلیسی با فونت شکسته
بیو انگلیسی با خط شکسته شاخ
m با فونت
جمله سنگین با فونت زیبا
فونت اسم عشقم
متن عاشقانه خارجی با فونت خاص
متن قشنگ با فونت زیبا
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...