هم خانواده مظلوم چیست

ظُلمَت ظالِم ظُلُمات ظُلم مَظلوم مَظالِم

مترادف مظلوم: ستم کشیده-ستم دیده

متضاد مظلوم: جبار، ظالم

معنی مظلوم: ستمکش-ستمدیده

 

هم خانواده مظلوم کلاس چهارم

هم خانواده مظلوم کلاس ششم

هم خانواده مظلومیت

1 نظر

  1. السا 🦄السا 🦄says:

    خییییلی عالی بود 😆 😆 😆😆