هم خانواده نوع چیست

هم خانواده نوع: انواع متنوع

معنی نوع: جور-گون- گونه

مترادف نوع: روش-سنخ- رقم- صنف- جور- قسم- جنس- گونه

نوع در فرهنگ لغت دهخدا به معنی گونه و همچنین نوع در فرهنگ فارسی صنف و نوع در فرهنگ معین به معنی قسم و همچنین نوع در فرهنگ عمید به معنی صنف است.

هم خانواده برای کلمه فضیلت

هم خانواده برای جاری

هم خانواده برای غنیمت

هم خانواده عزت فارسی

هم خانواده فواید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...