هم خانواده جذاب چیست

مترادف جذاب: فریبنده، گیرا، تودل برو، دلربا، زیبا، ملیح، خوشایند، دلپذیر، دلکش
برابر پارسی: گیرا، دلربا، فریبا، فریبنده


هم خانواده جذاب:جذب-مجذوب-جاذبه
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...