حضرت علی در کجا به دنیا آمد هدیه پنجم

خانه ی کعبه در برابر مادرش شکافته شد و او د رکعبه به دنیا آمد همراه پیامبر در بالای کوه نور غار حرا مشغول عبادت بود تنها مردی بود که کنار کعبه در سن نوجوانی پشت سر پیامبر نماز می خواند روز فتح مکه روی دوش پیامبر رفت و بت ها را از بالای کعبه به زمین انداخت

homedars.ir

3 نظر

  1. امیرعلی احمدیامیرعلی احمدیsays:

    عالی واقعی هست

  2. غزل نیک بینغزل نیک بینsays:

    هیچی

  3. سمیه یانقسمیه یانقsays:

    خوب است