جواب خودارزیابی درس ۱۲ فارسی هشتم

90 فارسی هشتم

1- در بیت اول، به کدام صفات حضرت علی اشاره شده است؟
شیر خدا منزه از دغل – خالص بودن برای خدا

2- کدام بیت با مفهوم عبارت «الاعمالُ بِالنیات» مناسبت دارد؟
گفت: «من تیغ از پیِ حـق می‌زنم بنده حقــــم نـــه مـــأمور تنم

3- مولوی، در بیت نهم، بر چه نکته‌ای تأکید دارد؟
کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا.

گفت‌وگو صفحه 91 فارسی هشتم

1- حدیثی از پیامبر اسلام بیابید که در آن به مفهوم مصراع «افتخار هر نبی و هر ولی» اشاره شده باشد؛ سپس در کلاس درباره آن گفت‌وگو کنید.
علی (ع) در همان کودکی با پیامبر زندگی می‌کرد. یعنی برادرهای حضرت ابوطالب، به خاطر فقر حضرت ابوطالب، هر کدام فرزندی از او بردند تا بزرگ کنند. حضرت محمد (ص) نیز حضرت علی (ع) را به خانه آورد تا بزرگ کند. علی (ع) تربیت یافته حضرت رسول بود. با ایشان زندگی می‌کرد و با ایشان هم کلام و هم صحبت بود. او یار و یاور پیامبر بود و همیشه در کنارش. بعد از اعلام نبوت نیز در کنار پیامبر ماند.
2- درباره راه‌ های درست مبارزه با خشمِ نابجا با دوستان خود گفت‌وگو کنید.
بزرگان دین، روانشناسان و… توصیه می‌کنند که در موقع عصبانیت تصمیم نیگرید. مخصوصاً اگر عصبانیت بیجا و بی‌موقع باشد. موقع عصبانیت چند قدم راه بروید، لیوانی آب بنوشید، تغییر موقعیت دهید تا آرام شوید و…

فعالیت های نوشتاری صفحه 92 فارسی هشتم

1- برای هر یک از واژه ‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
اخلاص:
خلوص – خالص
حق:
حقوق – حقیقت
مأمور:
امر – امور
2- معادل معنایی واژه «اسد» را از متن درس بیابید و با آن یک تشبیه بسازید و ارکان آن را مشخص کنید.
اسد به معنی شیر است.
محمد (مشبه) مانند (ادات تشبیه) شیر (مشبه به) شجاع (وجه شبه) است.

3- جاهای خالی نمودار زیر را با نوشتن کلمات مناسب کامل کنید.

گروه اسمی
وابسته پیشین هسته وابسته پسین
صفت پرسشی اسم صفت بیانی
چه انشای زیبایی
عجب لباس گران قیمتی

4- گروه‌های اسمی مشخص شده در جمله‌های زیر را به هسته و وابسته تجزیه کنید و در جدول قرار دهید.
* چه انشای زیبایی را نوشته‌ای!
* عجب لباس گران قیمتی را به فقیر بخشیدی!
* چه پرسش دقیقی از معلم پرسیدی!

گروه اسمی
وابستهٔ پیشین هسته وابستهٔ پسین
صفت تعجبی اسم صفت بیانی
چه انشای زیبایی
عجب لباس گران‌قیمتی
چه پرسش دقیقی

hamgamdars.com

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...