جمله سازی با بالاتر

درس يازدهم – پرواز موج – بنويسيم

1- جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کن:
خورشيد گفت: چه شد که به دريا آمدي؟
ابر کوچولو به خورشيد نزديک شد و صورت طلايي او را بوسيد.
موج کوچولو خيلي ناراحت بود.
خورشيد گرما و نور خود را روي موج کوچولو پاشيد.

  2- نام هر کدام از جانوران زير را در دسته مناسب خود بنويس: فيل – خروس- مگس – گنجشک – پشه – ماهي – کبوتر – گرگ – کلاغ – پروانه

بال دار

مگس – پشه – پروانه

باله دار

ماهي

بال و پرواز

خروس – گنجشک – کبوتر – کلاغ

 

  3- جاهاي خالي را کامل کن:

موج کوچولو دوست داشت در آسمان به اين طرف و آن طرف برود و در آن جا باران بشود و به جايي ببارد که به آب نياز دارند تا گل ها، گياهان و کودکان تشنه را سيراب کند.  

  4- مخالف هر کلمه را در زير آن بنويس:

کلمه

شب

خنده

خانم

بالا

دير

تاريک

مخالف

روز

گريه

آقا

پايين

زود

روشن

 

  5- با هر کلمه يک جمله بساز:

ناراحت : مريم ديروز در کلاس ناراحت بود.
شيرين : ليلا به تنقٌلات شيرين علاقه ريادي دارد.  

  6- از کوچک به بزرگ رديف کن:

ماه – سال – روز – هفته : روز – هفته – ماه – سال
نوزاد – پيرمرد – نوجوان – جوان : نوزاد – نوجوان – جوان – پيرمرد
رود – جوي – دريا : جوي – رود – دريا  

  7- کلمه هاي تازه درس را بنويس:

اين قدر – وسط – موج – شکل – پيش – تندي – سيراب – تشنه – تکٌه – طلايي – بوسيد.  

  8- جمله ها را تمام کن:

موج کوچولو کم کم گرم شد.
موج کوچولو آرارم آرام بخار شد.
ابر کوچولو به خورشيد نزديک شد.
خورشيد توي آسمان نشسته بود.  

  9- اگر مي توانستي در هوا راه بروي، چه مشکلاتي برايت پيش مي آمد؟

هر چه از وسط زمين بالاتر مي رويم، هوا کم تر مي شود و براي ما مشکل نفس کشيدن ايجاد مي شود. ضمناً پس از مدت زيادي خسته مي شديم و نمي توانستيم بنشينيم و به همين دليل اجباراً به زمين سقوط مي کرديم و آسيبهاي زيادي مي ديديم.  

  10- کلمه هاي زير را به ترتيب حروف الفبا مرتٌب کن:

خورشيد – موج – آسمان – باران –گل – نور – بخار – جنگل – دريا – هوا
ج : آسمان – باران – بخار – خورشيد – جنگل – دريا – موج – هوا  

  11-مخالف هر کلمه را بنويس:

زود = دير
خشک = تر
شبانه = روزانه
بلند = کوتاه
کوچک = بزرگ  

  12- به هر کلمه " ي " اضافه کن و جمله اي بنويس:

آب = آبي = آبي رنگ زيباي آسمان است
ابر = ابري = ديروز در شهر ما آسمان ابري بود
آفتاب = آفتابي = امروز هوا آفتابي است  

  13-با افزودن يک کلمه جمله ها را درست کن:

يک روز دوستانم بازي مي کردم = يک روز با دوستانم بازي مي کردم.
ابر کوچولو خورشيد نزديک شد = ابر کوچولو به خورشيد نزديک شد.
موج کوچولو از آن بالا درياي آبي نگاه مي کرد = موج کوچولو از آن بالا درياي آبي نگاه مي کرد.  

  14- درس را بخوان، کلمه هايي را که در آن صداي " اي " يا " او " دارد، بنويس:

مثال: او = کوچولو
اي : خورشيد
او : کوچولو، روز، دوستانم، کوه، رود، دوست، کوچک، بوسيد.
اي : خورشيد، تندي، وزيد، همين، شديم، باريديم، باريدند، سيراب، زيبايي، مي گويي، باشيد، نزديک.  

  15- هر بار کلمه داخل ( کمانک ) را به جمله بعدي اضافه کن:
مثال: ايمان کتاب خريد. ( خوبي )
ايمان کتاب خوبي خريد. ( از کتاب فروشي )
ايمان کتاب خوبي از کتابفروشي خريد. ( داستان )
ايمان کتاب داستان خوبي از کتابفروشي خريد.

16- هر يک از کلمه هاي زير را در داخل جاي خالي قرار بده:
" تا – و – به "
دست به دست
سر به هوا
پرس و جو
سرتا سر
دست به سر
گفت و گو  

k-school.blogfa.com

1 نظر

  1. عسل نوری نیاعسل نوری نیاsays:

    عالی بود فقط میشه صفحه ی ۹۴ هم بزارید