2 نظر

  1. babak majdibabak majdisays:

    لطفا بگید معنی غرور رو

  2. آرمان استادیآرمان استادیsays:

    در باره این جمله دو بند بنویس غرور آفت هنر است