نگارش ششم درس دوازدهم با جواب

</ سوال اول />

1️⃣ در جمله های زیر شکل درست واژه های داخل کمانک را انتخاب کنید و بنویسید.

  • در هر نیک و بد به دوستان خود (مشفق / مشفغ / موشفق) باش.
  • چون دوست نو گیری، پشت بر دوستان (کحن / کهن / کوهن) مکن.
  • دوستی ایشان به مردمی و (احصان / اهسان / احسان) تازه نگه دار.

❤❤❤

جواب صفحه ۷۷ نگارش ششم دبستان

</ سوال دوم />

 2️⃣ مانند نمونه، با واژه های داده شده، چهار واژه ی جدید بسازید.

✔ دل + شاد ⬅ دلشاد

جواب نگارش ششم ابتدایی درس دوازدهم صفحه 77

✔ آفتاب + سوخته ⬅ آفتاب‌سوخته

✔ گران + بها ⬅ گرانبها

✔ قوی + پنجه ⬅ قوی‌پنجه

✔ یک + دل ⬅ یکدل

یا:

✔ دل + سوخته ⬅ دلسوخته

✔ پنجه + آفتاب ⬅ پنجه آفتاب

✔ قوی + دل ⬅ قویدل

💜💛

</ سوال سوم />

3️⃣ مانند نمونه کامل کنید.

نگارش ششم دبستان درس دوازدهم با جواب صفحه ۷۷

نگارش ششم ابتدایی درس 12 با جواب

جواب صفحه ی ۷۸ نگارش ششم ابتدایی

</ سوال اول />

1️⃣ متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

قناری آواز نمی‌خواند. گل چشمانش را باز نمی‌کند و ابر از حرکت ایستاده است. گویی همه منتظر فصل بهار هستند. فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گلهای رنگارنگ بوته‌های سرسبز و آسمان آبی که خورشید گرم و تابان به آن می‌تابد. پشت پنجره منتظر بهار نشسته‌ام. در انتظار فصلی که عشق و امید به زندگی را همراه می‌آورد.

✨ ساینس هاب ✨

</ سوال دوم />

 2️⃣ از دوست خود چه انتظاراتی دارید؟ در سه سطر بنویسید.

از دوست خود انتظار دارم که همواره در سختی‌ها و شادی‌ها یار و همراهِ من باشد و همیشه با من مهربان باشد. اگر خطایی از من سر زد با خیرخواهی و با صمیمیّت به من گوشزد کند و  اجازه ندهد که کسی در نزدِ او، پشت سر من حرف بزند.

💜💛

</ سوال سوم />

3️⃣ در یک بند توضیح دهید که مشورت کردن چه فایده هایی دارد و با چه کسانی باید مشورت کرد؟

از قدیم گفته‌اند که: «دو تا فکر بهتر از یک فکره». از همین ضرب المثل می‌توان نتیجه گرفت که مشورت کردن باعثِ بهره‌بُردن از فکر و نظر دیگران می‌شود و ما را در گرفتنِ تصمیم بهتر یاری می‌دهد. اما باید توجه کنیم که با افراد آگاه و خیرخواه مانندِ پدر و مادر، معلم، روانشناس، مشاور مدرسه و… مشورت کنیم.

جواب کارگاه نویسندگی درس 12 نگارش ششم

خاطره (یادداشت های روزانه): برای بهتر نوشتن باید بسیار بخوانیم و بسیار بنویسیم. یادداشت کردن رویداد های روزانه در این کار به ما کمک می کند.

جواب صفحه ی ۷۹ نگارش ششم ابتدایی

</ سوال اول />

1️⃣ خاطره ی اولین روز مدرسه و پیدا کردن اولین دوست خود را در دو بند بنویسید.

چند سالِ پیش، در اولین روزی که به مدرسه رفتم در ابتدا احساس نگرانی و دلتنگی داشتم زیرا دوست نداشتم از خانه و خانواده جدا شوم و برای چند ساعت در مدرسه نزدِ بچه‌هایی که نمی‌شناسمشان بمانم.

اما رفته‌رفته با دیدنِ دانش‌آموزان همسن و سال خودم و پیدا کردنِ یک دوستِ خوب به محیط مدرسه علاقمند شدم. 

جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۷۹ درس ۱۲ نگارش ششم ابتدایی را در عکس زیر هم مشاهده می‌کنید.

خاطره ی اولین روز مدرسه وپیداکردن اولین دوست خود را بنویسید

✨ Sci-HuB.iR ✨

</ ضرب المثل تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم />

 2️⃣ ضرب المثل تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم را در چند سطر توضیح دهید نگارش ششم

هدفِ برخی افراد از دوستی، تنها سود و منفعتِ مادّی خودشان است و در یک رابطه‌ی دوستانه تا زمانی که برایشان سودی وجود داشته‌باشد به این دوستی ادامه می‌دهند. اما هرگاه دوستشان نیازمندِ او باشد تنهایش می‌گذارند و هیچ کمکی به دوستشان نمی‌کنند.

sci-hub.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...