جواب فعالیت های درس ۱۵ مطالعات هشتم

فعالیت صفحه 93 مطالعات هشتم

١- آیا به نظر شما علت هجوم مغولان به ایران فقط قتل اعضای کاروان تجاری آنها بود؟
-خیر؛ زیرا مغولان به رهبری چنگیز متحد شده و قدرت زیادی به دست آورده بودند. آنها پس از فتح چین و ترکستان ثروت بسیاری کسب کردند و در پی آن بودند که به دیگر سرزمین های آباد و ثروتمند نیز هجوم آورند. قتل اعضای کاروان تجاری مغول توسط حکومت خوارزم شاهیان به چنگیز خان بهانه مناسبی داد که به ایران حمله کند

۲- کاربرگه شماره (١٠) نمودار علت و معلول را در کلاس انجام دهید.
پاسخ در لینک زیر

 جواب کاربرگ 10 مطالعات هشتم

۳- از متون شماره (١) و (٢) چه چیزی درباره حمله مغول‌ها استنباط می‌کنید؟
مغول‌ ها اقوامی وحشی و بیابانگرد بودند و به هر جا که رسیدند شهرها و آبادی‌ ها را غارت و ویران کردند و‌ همه‌ ی مردم را با فجیع ‌ترین وضع کشتند و بر کسی هم رحم نکردند و اثرات زیانباری بر جای گذاشتند.

۴- به نقشه دقت کنید و بگویید کدام ولایات ایران مورد هجوم لشکریان چنگیزخان مغول قرار گرفتند.
اترار – بخارا – گرگان – سمرقند – مرو – توس – نیشابور – هرات – بلخ – ری – همدان – اردبیل – تبریز – مراغه

فعالیت صفحه 97 مطالعات هشتم

۵- به نظر شما آیا انسان‌ ها در هنگام جنگ نیز باید حقوق دیگران را رعایت کنند؟ چگونه؟ آیا آنها اجازه دارند به غیرنظامیان و آثار فرهنگی و بناهای تاریخی یک کشور صدمه بزنند؟ گفت‌وگو کنید.
بخاطر اینکه همه‌ ی افراد از ارزش والای انسانیت برخوردارند و زمانی که تسلیم می‌شوند باید با آنها مدارا شود، آثار فرهنگی و بناهای تاریخی یک کشورهم اختصاص به یک دوره خاصی ندارد که به راحتی تخریب کنند. بخاطر اینکه غیر نظامیان هم نمی ‌توانند از خود دفاع کنند نباید مورد تهاجم قرار بگیرند.

hamgamdars.com

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...