هم خانواده و معنی ماهر

هم خانواده ماهر: مهارت

معنی ماهر: کارآزموده- استاد- کارآزمود- چیره- زبردست

مترادف ماهر: حاذق-آزموده- تردست- استاد

متضاد ماهر: غیر ماهر-ناشی

ماهر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی فرتاک و همچنین ماهر در فرهنگ فارسی استاد و ماهر در فرهنگ معین به معنی

هم خانواده کشف کلاس ششم

هم خانواده ی کلمه ی علم

هم خانواده برای کلمه فضیلت

هم خانواده کلمه ی هنر

هم خانواده کلمه سفر

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. الناالناsays:

    هم خانواده ماهر : مهارت - مهره