هم خانواده و معنی ماهر

معنی کلمه ماهر:کارآزموده-آزموده-کارآزمود-استاد-زبردست-تردست-دست-چابک دست-چیره -حاذق-کارآمد

مترادف کلمه ماهر:مجرب-آزموده-متخصص-استاد-متبحر-تردست-کارکشته-چابک دست-کاردان-حاذق-کارآمد-خبره-زبردست

متضاد: غیر ماهر -ناشی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...