هم خانواده کلمه لطف

هم خانواده:لطیف : لطایف

معانی: لتفات، بخشش، بذل، تفضل، شفقت، ظرافت، عنایت، کرم، لطافت

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...