هم خانواده کلمه اسیر

بازداشت، بندی، دربند، دستگیر، زندانی، محبوس، برده، بنده، پابند، مقید، دستخوش، گرفتار، مبتلا

1 نظر

  1. آواآواsays:

    من دوست نداشتم هم خانوادش نبود