7 هم خانواده کلمه صاحب

اصحاب-صحبت- صحب صحبه- صحابه- صحبان- صحاب

مولا- همنشین- مخدوم- آقا- ارباب

هم خانواده صاحب کلاس پنجم هم خانواده صاحب کلاس چهارم
هم خانواده صاحب کلاس سوم هم خانواده صاحبه كلاس ششم
هم خانواده صاحب چیست هم خانواده صاحب کلاس پنجم درس چهارم هم خانواده صاحب جيمت کلاه يتجم هم خانواده صاحبا و خات
هم خانواده صاحب هم خانواده صاحبه فارسی پنجم

5 نظر

 1. دبما. ح ت 7c7f7bدبما. ح ت 7c7f7bsays:

  احرهز۷زتل

 2. ئیزززیییقشثب دئیزززیییقشثب دsays:

  عبدددد

 3. ممدممدsays:

  تنها کسی که درست رفته سر اصل مطلب مثل بقیه ی سایت ها نمیگه ما ادم ها چجوری درس یاد گرفتیم

 4. ممدممدsays:

  تنها کسی که درست رفته سر اصل مطلب مثل بقیه ی سایت ها نمیگه ما ادم ها چجوری درس یاد گرفتیم

 5. 🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️says:

  صحبت و صاحب هم خانواده نیستند... صاحب جِ صَحب است. اما صحبت هم ریشه"ص ح ب" دارد اما از لحاظ شرط دوم هم خانواده یعنی معنا رابطه معنوی ندارند. مثل قَبَّلَ و قَبِلَ هر دو ریشه" ق ب ل" دارند اما اولی به معنایی( بوسید )و دومی به معنای( پذیرفت) است...