هم خانواده معاصر چیست

هم خانواده کلمه معاصر :مِعصَر-عصر

معنی کلمه معاصر :جدید- هم دوره- امروز-ه هم زمان- امروزین- هم عصر

هم خانواده معاصر و امتیاز دو کلمه هم خانواده معاصر هم خانواده معاصر کلاس پنجم هم خانواده معاصر کلاس ششم دو هم خانواده معاصر کلمه هم خانواده معاصر دو هم خانواده معاصر کلاس پنجم هم خانواده معاصر هم خانواده معاصر و فصل هم خانواده معاصره

4 نظر

 1. کیم_یوشینکیم_یوشینsays:

  عالی

 2. حله ما دومیمحله ما دومیمsays:

  من دوم پیام دادم

 3. اما/خواهشا" اسمم رو به معنای ولی نخونین من Emma هستماما/خواهشا" اسمم رو به معنای ولی نخونین من Emma هستمsays:

  ممنون ولی میتونه بهتر هم باشه مثلا یه جایی که توش بشه واژه رو نوشت

 4. ممد ممدیممد ممدیsays:

  عالی