هم خانواده کلمه منتظر چیست

هم خانواده کلمه منتظر :منظره- نظر- انتظار -ناظر- منتظر -منظور

هم خانواده منتظر کلاس ششم
هم خانواده منتظر کلاس سوم
کلمات هم خانواده منتظر
هم خانواده منتظر چیست
هم خانواده منتظر

3 نظر

  1. الناالناsays:

    انتظار - منظره - نظر

  2. یسنا سلیمییسنا سلیمیsays:

    خوب بود

  3. صدیقه دانشرلدصدیقه دانشرلدsays:

    هم خانواده منتظر