هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر


در این مطلب برای دانش آموزان هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر را آماده کردیم دوستان نظرات خود را برای ما کامنت کنید.


هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر در جدول برای شما اماده کردیم

هم خانواده حکیم

حاکم

محکوم

احکام

هم خانواده عمل

عامل

معمول

اعمال

هم خانواده تحصیل

محصول

حاصل

حصول 

هم خانواده مناطق

منطقه

نواحی

ناحیه

هم خانواده ظلم

ظالِم

مَظالِم

ظُلُمات

هم خانواده نظر

نظرات

منظور

انظار

معنی کلمه نظر:نظریه تماشا، دیدگاه، چشم، تفکر، دیدن

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...