3 هم خانواده برای کلمه محبت

هم خانواده محبت

محبت، یکی از مفاهیم مهم در زندگی انسان است. این واژه از ریشه ح ب تشکیل شده است و به معنای دوست داشتن، مهربانی، مهرورزی، صمیمیت، انس، شفقت، تولا، دوستی، حب، دلدادگی، خاطرخواهی است.

هم خانواده های محبت عبارتند از:

 • حب (اسم): دوست داشتن، مهربانی، مهرورزی، صمیمیت، انس، شفقت، تولا، دوستی، حب، دلدادگی، خاطرخواهی
 • حبیب (اسم): دوست داشتنی، مهربان، مهرورز، صمیمی، آنس، شفقت، تولا، دوست، حب، دلداده، خاطرخواه
 • محبوب (اسم): دوست داشتنی، مهربان، مهرورز، صمیمی، آنس، شفقت، تولا، دوست، حب، دلداده، خاطرخواه

مثال های کاربرد هم خانواده های محبت

 • او حب زیادی به خانواده اش دارد.
 • او حبیب همه است.
 • او محبوب خداست.

مترادف های محبت عبارتند از:

 • صمیمیت (اسم): محبت، دوستی، مهربانی، مهرورزی
 • انس (اسم): محبت، دوستی، مهربانی، مهرورزی
 • شفقت (اسم): محبت، دوستی، مهربانی، مهرورزی
 • تولا (اسم): محبت، دوستی، مهربانی، مهرورزی
 • دوستی (اسم): محبت، دوستی، مهربانی، مهرورزی
 • حب (اسم): محبت، دوستی، مهربانی، مهرورزی
 • دلدادگی (اسم): محبت، دوستی، مهربانی، مهرورزی
 • خاطرخواهی (اسم): محبت، دوستی، مهربانی، مهرورزی

**واژه محبت در فرهنگ لغت دهخدا به **معنی دوست داشتن و همچنین محبت در فرهنگ فارسی دوستی دوستداری و محبت در فرهنگ معین به **معنی مهربانی و همچنین محبت در فرهنگ عمید به **معنی دوستی است.

هم خانواده شهید

هم خانواده ولایت

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...