هم خانواده محبت چیه

هم خانواده:حب -حبیب-محبوب

مترادف: هواخواهی-انس-وداد-تولا-ود-حب -مهربانی-خاطرخواهی-مهر-دلدادگی-مودت-دوستی-مصادقت-شفقت-صمیمیت-علاقه-عشق-عطوفت

متضاد: عداوت
معنی:سومیتا-مهر-دوستی-مهربانی-مهرورزی

هم خانواده محبت

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...