هم خانواده شهید چیست

هم خانواده شهیدشهادت-شهدا-مشهد-شهد شهیدان-

جانباخته -کشته- گواه-شاهد-

هم خانواده شهید کلاس ششم

هم خانواده شهید کلاس پنجم

هم خانواده شهید چیست

هم خانواده شهید کلاس چهارم

هم خانواده شهید چی میشه

هم خانواده شهید کلاس سوم

هم خانواده شهید شاهد مشهد
هم خانواده شهید سوم ابتدایی

هم خانواده شهید


مترادف با شهید: کشته، شاهد، شاهد
معادل فارسی: جانبخته
شهید. [ ش َ ] (ع ص ، اِ ) کشته در راه خدا . (مترجم البلاغه) (دهار) (اسمای مهذب). در راه خدا کشته شد. او که در راه خدا به شهادت رسیده بود. بدون قصاص و مرگ کشته شد. (یادداشت مؤلف). در راه خدا کشته شد تا فرشتگان رحمتش بر او ظاهر شوند یا خدای تعالی و فرشتگانش بهشتی را بر او شهادت دهند و یا از کسانی است که در روز قیامت از او شهادت طلب می شود. داوری برای امتهای قبلی، یا این که بر شاهد، یعنی زمین، یا آن چیزی که زنده و حاضر نزد خداوند خداوند است، افتاده است. ج، شهداء. (از منتهی الارب) (از کاشف از اصطلاحات الفنون). کسی که در راه خدا و در راه خدمت به مدینه کشته شد. (ناظم الاطباء). بی گناه یا در راه خدا کشته شدند. (غیاث اللغات):


1 نظر

  1. MajidMadadiMajidMadadisays:

    کاملا صحیح است.