هم خانواده طراحی چیه

هم خانواده طراحی:طراح-مطرح

معنی طراحی :نمودارسازی-برنامه ریزی-طرح ریزی،نگارگری، مدل سازی،نقشه کشی،

1 نظر

  1. رها علی اکبریرها علی اکبریsays:

    طراحی تا ساخت