هم خانواده مشهور چیه

هم خانواده مشهور:شهره- شهیر

معنی مشهور: گمنام-اسمی، نبیه-بنام، نامی، زبانزد، نامور، خنیده نام،نامدار، پرآوازه، نام آور، بلند نام،معروف، سرشناس،شهیر، سمر، شهره،

1 نظر

  1. حنانهحنانهsays:

    اونا رو نمیدونم معنی میده یا نه ولی شهرت هم میشه