هم خانواده نظاره چیه

هم خانواده نظاره :منظر-منظره

معنی نظاره:نگاه-نگرشتماشا، نگاه، دید، نظر،

1 نظر

  1. ساراساراsays:

    عالیه