هم خانواده مطمئن چیه

هم خانواده مطمئن طمئنینه مطمئنه اطمینان است

معنی: دل آسوده، نیک گمان، آسوده اندیش، آسوده، استیگان، دلپُر

3 نظر

  1. اسما خدادادیاسما خدادادیsays:

    جواب ::::::اطمینان

  2. نیکانیکاsays:

    مرسی

  3. کسری سعیدکسری سعیدsays:

    اطمینان