1 نظر

  1. محمد شیردل عبدالملکیمحمد شیردل عبدالملکیsays:

    عکس بازیگر نقش اصلی سمندون این نیست.........اسمش رشید اصلانی هست