هم خانواده شهید چیست

هم خانواده شهید

شهید، یکی از مفاهیم مهم در دین اسلام است. این واژه از ریشه ش د ی تشکیل شده است و به معنای کشته در راه خدا، گواه، شاهد، جانباخته است.

هم خانواده های شهید عبارتند از:

 • شهادت (اسم): کشته شدن در راه خدا، گواهی، شاهدی، جانباختگی
 • شهداء (اسم جمع): کشته شدگان در راه خدا، گواهان، شاهدان، جانباختگان
 • مشهد (اسم): مکانی است
 • شهد (اسم): خون شهیدان، گواهی، شاهدی
 • شهدیان (اسم جمع): کشته شدگان در راه خدا، گواهان، شاهدان، جانباختگان

مثال های کاربرد هم خانواده های شهید

 • او در راه خدا شهادت یافت.
 • او شاهد عینی حادثه بود.
 • او جانباخته جنگ بود.

مترادف های شهید عبارتند از:

 • گواه (اسم): شهید، شاهد، شاهدی
 • شاهد (اسم): شهید، گواه، شاهدی
 • کشته (صفت): شهید، جانباخته

**واژه شهید در فرهنگ لغت دهخدا به **معنی کشته در راه خدا و همچنین شهید در فرهنگ فارسی حاضر شاهد و شهید در فرهنگ معین به **معنی کسی بودن سخت شیفتة کسی بودن و همچنین شهید در فرهنگ عمید به **معنی از نام های خداوند است.

هم خانواده جامعه

هم خانواده اعجاز

هم خانواده غروب

هم خانواده مشغول

هم خانواده صادر

مطالب مرتبط...

1 نظر

 1. MajidMadadiMajidMadadisays:

  کاملا صحیح است.