هم خانواده منتظر

کلمه منتظر از ریشه نظ مشتق شده است که به معنای دیدن و نگریستن است. هم خانواده‌های کلمه منتظر عبارتند از:

  • منظره: به معنای آنچه دیده می‌شود.
  • نظر: به معنای دیدن و نگریستن، عقیده و رأی، دیدگاه و رویکرد.
  • انتظار: به معنای حالت کسى که منتظر است، انتظار کشیدن، امید و آرزو.
  • ناظر: به معنای کسى که مى‌بیند، شاهد، نگهبان، کسى که وظیفه نظارت بر کارى را دارد.
  • منظور: به معنای هدف، مقصود، قصد، منظور داشتن.

این هم خانواده‌ها از نظر معنایی با یکدیگر مرتبط هستند. به عنوان مثال، منظره چیزی است که دیده می‌شود و منتظر کسی است که منتظر دیدن چیزی است. نظر نیز به معنای دیدن و نگریستن است و ناظر کسی است که وظیفه نظارت بر چیزی را دارد. انتظار نیز به معنای حالت کسى است که منتظر دیدن چیزی است و منظور نیز هدف و مقصودی است که در انتظار رسیدن به آن هستیم.

در اینجا چند جمله نمونه با استفاده از هم خانواده‌های کلمه منتظر آورده شده است:

  • منظره‌های زیبای طبیعت چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند.
  • نظر شما در مورد این موضوع چیست؟
  • منتظر رسیدن تعطیلات آخر هفته هستیم.
  • ناظران مسابقات ورزشی باید از رعایت قوانین اطمینان حاصل کنند.
  • **منظور من از این حرف این بود که ...»

با استفاده از هم خانواده‌های کلمه منتظر می‌توان جملات و عبارات متنوعی را ساخت و به بیان منظور خود به صورت طبیعی و روان پرداخت.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...