جواب معمای یک روستا 7 مرد دارد

در این مقاله ، برای شما دوستان عزیز ، جواب معما این است که روستایی 7 مرد ، هر مرد 7 زن و هر زن 7 فرزند دارد ، چند نفر از ساکنان این روستا؟

جواب معمای روستا هفت مرد دارد

1- جمعیت روستا 240 نفر است

2- جمعیت روستا 300 نفر است

3- جمعیت روستا 399 نفر است

جواب درست این است

تعداد مردان 7 و تعداد زنان 7 ضرب در 7 به 49 است

اکنون تعداد فرزندان 49 برابر 7 است که 343 نفر است

اکنون تعداد زنان را به مردان و 399 را به مردان اضافه کنید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...