تحقیق درباره ی کانون عدسی کلاس پنجم

عدسی مقعر

عدسی مقعر یا واگرا فرورفته ضخامت وسط عدسی مقعر کم تر از لبه های آن است .

این عدسی مانند آینه برآمده (محدب ) پرتوهای موازی نور را واگرا می کند .

علت این امر این است که نور در هنگام ورود به عدسی و خروج از آن شکست پیدا می کند .

عدسی مقعر مانند آینه ی برآمده همیشه تصویری مستقیم و کوچک تر از جسم ایجاد می کند

و تصویر نسبت به خود جسم از عدسی دورتر است .

در همان سمتی که جسم قرار دارد تشکیل می شود با کمک عدسی مقعر نمی توان تصویر را روی دیوار یا پرده نمایش انداخت .

عدسی محدب

عدسی محدب یا همگرا در این نوع عدسی ضخامت وسط عدسی بیشتر از لبه های آن است .

این عدسی مانند آینه ی فرورفته پرتوهای موازی نور را همگرا می کند.

کانون عدسی

کانون عدسی چیست کلاس پنجم به این صورت تعریف شده است .

نقطه ای در پشت عدسی که نورهای موازی پس از عبور از عدسی در آنجا متمرکز می شوند کانون عدسی نامیده می شود .

اگر عدسی محدب را در برابر نورخورشید نگه دارید پرتوهای نوری که به عدسی برخورد می کنند در محل کانون جمع شده و دما در این نقطه بالا می رود .

تصویر در عدسی مقعر

در عدسی مقعر تصویری که از جسم ایجاد می شود مانند آینه های محدب می باشد یعنی عدسی مقعر از تمامی اجسام در فواصل مختلف تصویری مستقیم ، کوچک تر از جسم ، نزدیک تر و مجازی ایجاد می کند .

کاربرد عدسی های عینک شخص نزدیک بین

تصویر در عدسی محدب

در عدسی محدب تصویری که از جسم ایجاد می شود مانند آینه های مقعر می باشد .

ویژگی های تصویری که از یک جسم در عدسی محدب تشکیل می شود به فاصله ی جسم تا عدسی بستگی دارد .

اما به طور کلی تصویر در عدسی های محدب وارونه حقیقی گاهی کوچک تر و گاهی بزرگ تر است .

منبع مطلب: 7class.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...