هم خانواده کلمه معلوم چیست

هم خانواده کلمه معلوم :تعلیم-علم -علّامه -علوم -معلوم -عالم -معلم

معنی معلوم:هویدا-آشکار- واضح- آشکارا- نمایان- پیدا- معین- دانسته- مشهود- روشن- مشخص

معلوم در لغت نامه دهخدا: شناخته شده-دانسته شده

معلوم در فرهنگ فارسی: خلاف مجهول-آشکار -دریافت شده-دانسته


معلوم در فرهنگ معین: دانسته شده -آشکار شده


معلوم در فرهنگ عمید: آشکار-دریافت شده-دانسته


مطالب مرتبط...

3 نظر

  1. آبتین گلکارآبتین گلکارsays:

    خوب بود

  2. آرمیآرمیsays:

    خوب بود دستتون درد نکنه

  3. ههههsays:

    خوبه