هم خانواده مقطوع چیست

هم خانواده کلمه مقطوع :قاطع -قطعه- قطع

مترادف کلمه مقطوع:طی شده-قطع شده-ثابت-بریده-قطعی-معین
متضاد کلمه مقطوع: غیرمقطوع
معنی کلمه مقطوع: گسسته- جدا شده-بریده

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...