هم خانواده برای عظمت

هم خانواده عظمت کلاس سوم :عظیمه- عظیم- معظم- اعظم- عظمی- عظمی

معنی عظمت : شکوهی-بزرگی- شُکوه- بزرگ منشی- فر- بزرگواری- هیبت-بزرگی- مهابت- جلال- مجد-حشمت- کلانی- سطوت- کرامت- شان- کبریا- شکوه- قدرت- شوکت- فره- صلابت-

عظمت در لغت نامه دهخدا: بزرگی

عظمت در فرهنگ فارسي: بزرگواری

عظمت در فرهنگ معين: کبر

عظمت در فرهنگ عميد: نخوت

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...