هم خانواده موظف چیست

وظیفه-وظایف

مترادف موظف : مواجب بگیر-موظف-وظیفه دار،مسئول،مکلف-مقید


2 نظر

  1. نرییبیسهنرییبیسهsays:

    Yirt

  2. گادگادsays:

    هم خانواده موظف وظیفه و وظایف میشه؟؟