هم خانواده موظف چیست

وظیفه-وظایف

مترادف موظف : مواجب بگیر-موظف-وظیفه دار،مسئول،مکلف-مقید


1 نظر

  1. نرییبیسهنرییبیسهsays:

    Yirt