هم خانواده کلمه فضل چیست

فضایل -فضیلت - فاضل

فرهیختگی- فرجادی- منت -بینش- کرم- حکمت- بخشش- دانایی- احسان- دانش- زیادت-
علم- فرهنگ- افزونی- کمال- رجحان- معرفت- برتری-

هم خانواده فضل کلاس ششم هم خانواده فضل کلاس پنجم هم خانواده فضل چیست

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...