البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی

همچنین به عنوان ماهی پیاده روی مکزیکی شناخته می شود ، یک سمندر نوتنیک است که مربوط به سمندر ببر است. اگرچه به زبان عامیانه به عنوان "ماهی در حال راه رفتن" شناخته می شود ، آکسولوتل یک ماهی نیست بلکه دوزیستان است

البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
 
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی
البوم عکس های اکسولوتل سمندر مکزیکی

 

1 نظر

  1. زینب مرادیزینب مرادیsays:

    البتّه این سمندر میتوانند زیبا باشند ولی گول این شکل قشنگ را نخورید، این ها گوشت خوار هستند ( و ماهی هارا می خورند).