1 نظر

  1. محیامختاریمحیامختاریsays:

    در عبارت گل بخندد بر سر گل بوته ها منظور از خنده ی گل چیست