دانلود اهنگ شاد مازندرانی یار جنگی من شلوارپلنگی من

پلنگ وحشی ویمه؛ مره دستی هاکردی!

یار جنگی من؛ شلوار پلنگی من

خیلی شو و روزها؛ ره می ور مستی هاکردی

یار جنگی من؛ شلوار پلنگی من!

حسی که به ته دایمه؛ تی ور می ور اندوهه

یار جنگی من شلوار پلنگی من…

این جنگی ریکا تی عاشقه؛ تا زندوئه

یار جنگی من شلوار پلنگی من

امه منطقه جنگه؛ همش تیر و تفنگه!

رگباری فشنگه…

هر خنه اتا ریکا دره… مثل پلنگه آماده جنگه


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...