هم خانواده برای کلمه دقت

هم خانواده :دقیق- دقیقه-بادقّت

معانی:امعان- امعان نظر- تدقیق- تمرکزفکر- توجه- غوررسی

هم خانواده هم خانواده دقت کلاس پنجم هم خانواده دقت چیست کلاس چهارم هم خانواده دقت کلاس سوم هم خانواده دقت کلاس پنجم هم خانواده دقت دقیق هم خانواده دقت ششم ابتدایی هم خانواده دقت ششم هم خانواده دقت سوم ابتدایی هم خانواده دقت پایه سوم هم خانواده دقت کلاس سوم دبستان هم خانواده دقت چه می شود

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...