هم خانواده برای کلمه مقتدر

هم خانواده:قدرت= قدیر- اقتدار- مقتدر- قادر- قَدر
مترادف: بااقتدار- توانا- زورمند- قادر- قدرتمند- قدر- نیرومند
متضاد: ناتوان
معنی: توانمند- زورمند- نیرومند

1 نظر

  1. KimmmmKimmmmsays:

    ممنون 😘