2 هم خانواده برای کلمه غرق

هم خانواده غرق و معصوم:غریق، مغروق

معنی غرق: خفه، غرقه- غریق، غوطه- فرورفته- مستغرق- گرفتار- شیفته

هم خانواده غرق کلاس هفتم هم خانواده غرق هم خانواده غرق چیست هم خانواده غرق فارسی هفتم هم خانواده غرق هفتم کلمه هم خانواده غرق ۲هم خانواده غرق هم خانواده غرق دو مورد


36 نظر

 1. حله ما اول همه پیام دادمحله ما اول همه پیام دادمsays:

  من اول همه پیام دادم

 2. حله ما دوم همه پیام دادم😂😂😂😂حله ما دوم همه پیام دادم😂😂😂😂says:

  منم دوم از همه پیام دادم😂😂😂😂✋👍

 3. حله ما سوم همه پیام دادمحله ما سوم همه پیام دادمsays:

  منم سوم از همه پیام دادم 😂

 4. حله ما چهارم از همه پیام دادمحله ما چهارم از همه پیام دادمsays:

  منم چهارم همه پیام دادم

 5. دنادناsays:

  چرا اینقدر وقت تلف میکنید

 6. علیرضا صمدیعلیرضا صمدیsays:

  دیونه ها چگونه ابلحا

 7. علیرضا صمدیعلیرضا صمدیsays:

  شما را باید برد تیمارستان

 8. حله ما هشتم از همه پیام دادمحله ما هشتم از همه پیام دادمsays:

  منم هشتم همه پیام دادم

 9. ElhamElhamsays:

  هم خانواده ی غرق چی میشه بگید به جای اینکه ور بزنید و قهقه کنید

 10. ElhamElhamsays:

  هم خانواده ی غرق چی میشه بگید به جای اینکه ور بزنید و قهقه کنید

 11. ههههههsays:

  شما با اینا چیکار دارین اونجا هم خانواده همه چیو گفته عقدتونو رو سر اینا خالی نکنین😐🙏🏻🤚🏻

 12. آرشام ایکسریآرشام ایکسریsays:

  هم خانواده غرق میشه اغراق

 13. 🥸🥸🥸🥸🥸🥸🥸🥸says:

  خودت رو کشتی

 14. بلهبلهsays:

  کاملا صحیح چند تیمارستانی

 15. بلهبلهsays:

  من اخر همه میانیدم

 16. Mohammad javadMohammad javadsays:

  هم خانواده ی غرق،اغراق میشه؟

 17. صالحصالحsays:

  من 16 همه پیام دادم

 18. ملیکاملیکاsays:

  چقدر چرت میگید اه خدا شفاتون بده تیمارستانیاااا

 19. HastiHastisays:

  همخانواده غرق می‌شود مفروق و غریق

 20. به تو چهبه تو چهsays:

  وادافاک من هفتمم😐💔

 21. منم نفر ۲۰ پیام دادممنم نفر ۲۰ پیام دادمsays:

  منم نفر ۲۰ پیام دادم

 22. منگلی در بین اسکلانمنگلی در بین اسکلانsays:

  منم نفر 22 پیام دادم

 23. NNsays:

  Hasti khanom ham khanevade ghargh mafrogh nemishe chon tosh ghayn nadare

 24. منم 23 همه پیام دادممنم 23 همه پیام دادمsays:

  هله 23

 25. منم ۲۴ همه پیام دادممنم ۲۴ همه پیام دادمsays:

  من ۲۳ همه پیام دادم

  • مدیر سایتadmin 1372(saleh13721372) :

   ممنون از حضورتون

 26. آرتمیس شیرانیآرتمیس شیرانیsays:

  دیونه ها عقل پا به جایی ندارند

 27. بارانبارانsays:

  میگم نفر صدم نیس؟

 28. نفر بیست و چهارنفر بیست و چهارsays:

  به افتخار اونایی که گفت چندمین نفرن🤣

 29. حله ما ۲۹ همه پیام دادمحله ما ۲۹ همه پیام دادمsays:

  منم بیست و نهم از همه پیام دادم

 30. حله ما ۳۰ همه پیام دادمحله ما ۳۰ همه پیام دادمsays:

  منم سی ام از همه پیام دادم

 31. پسر عباس بوعذاذپسر عباس بوعذاذsays:

  من سی و یکم از همه😂💔

 32. رهارهاsays:

  خوب ماهم یه نفر از کره ماه

 33. کودتتداااااکودتتداااااsays:

  اغراق

 34. فاطیفاطیsays:

  منم ۳۴ همه پیام دادم

 35. نمیدانمنمیدانمsays:

  اشکال ندارعه اثرات امتحانه درست میشه ب خدا ایمان داشته باشید #بچه‌مسلمونیم

 36. ......says:

  منم ۳۶ از همه پیام دادم