جواب گوش کن و بگو صفحه 66 فارسی چهارم

 زمستان.

 با تابش شدید آفتاب برف هایی که روی قله کوه بودند قطره قطره آب شدند و آب ها قطره قطره از کوه سراریز شدند و اندک اندک رود را پر آب کردند.

  رود شخصیتی متواضع و دلسوز بود و از کمک به دیگران لذت می برد ولی برف شخصیتی مغرور و از خود راضی داشت و به کسی غیر از خود فکر نمی کرد.

1- زمستان.

2- با تابش شدید آفتاب برف هایی که روی قله کوه بودند قطره قطره آب شدند و آب ها قطره قطره از کوه سراریز شدند و اندک اندک رود را پر آب کردند.

3- رود شخصیتی متواضع و دلسوز بود و از کمک به دیگران لذت می برد ولی برف شخصیتی مغرور و از خود راضی داشت و به کسی غیر از خود فکر نمی کرد.

4- زیرا اگر دانه ها بمیرند دیگر درخت یا بوته ای سبز نمی شود که شکوفا کند و بهار رو معنا کند. .

5- در جمله ای که برف در پاسخ کمک خواستن رود داد نشانه های غرور کاملا مشهود است:.

برف: ببین من چقد سپید و پاکیز ام. چطور میتوانی فایل من باشی.

2 نظر

  1. ژینا صالحیژینا صالحیsays:

    جواب سوالات فارسی صفحه ۶۶ پایه ی چهارم

  2. Rasta karikiRasta karikisays:

    این جواب ها درس است