جواب خوانش و فهم فارسی ششم صفحه ۵۷

1- بهتر است با آهنگ تند و حماسی و به حالت خشمناک خوانده شود تا تنفر ما را به دشمن نشان دهد

2- چون ایران از دوران های قدیم نشانه های زیادی دارد و کشوری کهن و قدیمی است

1 نظر

  1. امیرعلیامیرعلیsays:

    خیلی خوب بود