جواب،خوانش و فهم فارسی ششم صفحه ۵۷

بهتر است با آهنگ تند و حماسی و به حالت خشمناک خوانده شود تا تنفر ما را به دشمن نشان دهد

 چون ایران از دوران های قدیم نشانه های زیادی دارد و کشوری کهن و قدیمی است

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...