هم خانواده و معنی استراق چیست

دزدیدن- دزدیده کاری کردن - استراق سمع: دزدیده گوش کردن- دزدیده گوش به سخن کسی فراداشتن- پنهانی گوش دادن
۱ - ( مصدر ) دزدیدن کاری کردن . یا استراق سمع . دزدیده شنیدن گوش بسخن کسی فرا دادن نغوشه

دزدی، دستبرد، سرقت

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...