1 نظر

  1. محمدرضا حسن پورمحمدرضا حسن پورsays:

    سلام آقای هندی بنده کاری زیادی از شما دیدم برای عکاسی و من عکاسی صحنه و پشت صحنه انجام میدم ولی در کار های خیلی کوچیک بود و دیده نشده زیاد و خیلی دوست دارم که همکاری داشته باشم با کاری های بزرگ مثل گاندو با آقای افشار .