عکس پروفایل دوستت دارم برای اسم امید

امید جانمدوستت دارم به اندازه ی
پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم
و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم

عکس نوشته اسم امید دوستت دارم جدید
عکس نوشته اسم امید دوستت دارم جدید
عکس پروفایل از اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل از اسم امید دوستت دارم
عکس اسم امید دوستت دارم برای پروفایل
عکس اسم امید دوستت دارم برای پروفایل
عکس پروفایل با اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل با اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل برای اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل برای اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل ب اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل ب اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل به اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل به اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل امید دوستت دارم روزت مبارک
عکس پروفایل امید دوستت دارم روزت مبارک
دانلود عکس پروفایل اسم امید دوستت دارم
دانلود عکس پروفایل اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل درباره اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل درباره اسم امید دوستت دارم
دانلود عکس پروفایل با اسم امید دوستت دارم
دانلود عکس پروفایل با اسم امید دوستت دارم
دانلود عکس پروفایل های اسم امید دوستت دارم
دانلود عکس پروفایل های اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل راجب اسم امید دوستت دارم
عکس پروفایل راجب اسم امید دوستت دارم
زیباترین عکس پروفایل اسم امید دوستت دارم
زیباترین عکس پروفایل اسم امید دوستت دارم

امید جانم

غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری، توضیح بدی، بشمری یا به تصویر بکشی
فقط می تونی حسش کنی
دوستت دارم.


امید جانمدو کلام حرف حساب باهات دارم نفسم :
“دوست دارم“


امید جانمدوستت داشتم
دوستت دارم
و دوستت خواهم داشت
از آن دوستت دارم ها
که کسی نمی داند
که کسی نمی تواند
که کسی بلد نیست!


امید جانم‏آدم دلش غش می کند
واسه دوستت دارم شنیدن های بی هوا

امید جانم


 
«دوستت دارم» را
من دلاویزترین شعر جهان یافته ام
این گل سرخ من است
تو هم ای خوب من! این نکته به تکرار بگو
این دلاویزترین شعر جهان را همه وقت
نه به یک‌بار و به ده بار، که صد بار بگو
«دوستم داری» را از من بسیار بپرس
«دوستت دارم» را با من بسیار بگو

فریدون مشیری


امید جانمنازنینم، عاشقانه دوستت دارم و می خواهم بدانی
‏خواستن “تو” تنها خواستنیه که تو دلم ثابت مونده و میمونه


امید جانم


 

دوبیتی عشقولانه دوستت دارم

نه آبم که رد شوم، نه سنگم که سفت !
من از جنس دلم، آدمم، دوستت دارم !


امید جانم 

ترجیح می دهم که در قلب تو باشم تا در ذهنت
چرا که ذهن ممکن است فراموش کند ولی قلب هرگز
دوستت دارم


امید جانمدم چشم هایت گرم
با آن دوستت دارم های عاشقانه اش
از زیر زبانت که نمی توان حرفی کشید !


امید جانمای کاش قطره اشکی بودم که بر گونه هایت می زیستم
تا بدانی چقدر دوستت دارم


امید جانمدوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکم رانی توست . . .


امید جانممن از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارم
چه شب ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم نم: تو را دوست دارم
نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!
من ای حس مبهم تو را دوست دارم
سلامی صمیمی تر از غم ندیدم
به اندازه‌ی غم تو را دوست دارم
بیا تا صدا از دل سنگ خیزد
بگوییم با هم: تو را دوست دارم
جهان یک دهان شد هم‌آواز با ما:
تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

قیصر امین پور


امید جانم


جملات رمانتیک دوستت دارم عشقم و نفسم

طُ تنها پسری هَستیـ که میشه با بودنِش لبخَند زد!
دوستت دارم عشقم


امید جانمدوس داشتَن جمله ضعیفیه واسِه اون احساسی که من بِت دارم!


امید جانمچقد دوس داشتنى میشی وَقتى مالِ مَنى!


امید جانمنمی دانم چه حسی هست این عاشقی
وقتی می نشینم، وقتی راه می روم، وقتی می خوابم
دوستت دارم
وقتی صدایی می آید
دوستت دارم
وقتی سکوت است
دوستت دارم
چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای


امید جانم


متن دوستت دارم شوهر عزیزم

مرد کہ تو باشـے
زטּ بودטּ خوب است …!
دوستت دارم شوهر عزیزم


امید جانمتو من را بهتر می شناسی
وقتی لبخند می زنم
یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام
یعنی
آنقدر دوستت دارم
که هیچ سنگریزه ای
خوشبختی ام را به هم نمی زند !


امید جانماز طلوع عشق تا غروب سرنوشت
دوستت دارم


امید جانمدوست داشتنت
تنها کار عاقلانه ای است که
از دلم بر می آید


امید جانمدوستت دارم به اندازه ی
پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم
و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم


امید جانم


متن و دلنوشته احساسی دوستت دارم برای همسر

گل سرخ زیبای زندگی من
دوست دارم


امید جانماس ام اس دوست داشتن از ته دل

تمام دوستت دارم ها را قطار کرده ام تا مرا به تو برساند …


امید جانمببخشید که دوستت دارم
ببخشید که ناگهان پیدایم شد
ببخشید که حس خوبی به تو دارم
ببخشید که بد بودم، کم بودم، یا دیر رسیدم
که انتظار زیادی از تو دارم
ببخشید که حتی
هر چند لحظه‌ای کوتاه
نتوانستم بگویم دوستت دارم
ببخش و در یک قدمی دوست داشتن این پا و آن پا نکن
دیگر نمی‌خواهم فعل‌هایم ماضی شوند
نمی‌خواهم «دوستت دارم»، «دوستت داشتم» شود
در هر حال اما
ببخشید که من دوستت دارم

بهنود فرازمند


امید جانمدوست دارم تنگ در آغوشت بگیرمت
دوست دارم هر روز و هر لحظه با تو باشم
چون دلتنگ ات می شوم و دوستت دارم


امید جانم


متن قشنگ و دلنوشته دوستت دارم بلند و طولانی

شعر بلند و طولانی دوستت دارم عشقم

سلام علاقه‌ی خوبم
علاقه جان من
می‌دانی!
دوستت دارم
به هزار هزار و هزاران هزار دلیل
دوستت دارم چون دوست داشتنَ‌ت حال می‌دهد
خوب است، کیف می‌دهد
چون موهایَ‌ت ناز بر شانه ات می‌افتد
می رقصد! در باد وِل می‌شود وُ می‌رقصم!
چون خنده‌هایِ تو جان است
تو می‌خندی،
من تازه می‌شوم، روز نو می‌شود وُ
جهان تازه آغاز می‌شود
دوستت دارم، چون دوست داشتنَ‌ت مرا بزرگ می‌کند
بزرگ می‌شوم بزرگ دیده می‌شوم
دردهام خوب می‌‌شود وُ دلتنگی‌هام
انتظار،
انتظارِ این‌که دوباره بیایی
دوباره بگویی سلام
دوباره دوستت دارم مُدام
سلام،
می آیی برویم بهار بیاوریم،
آخر امسال دیر کرده است
می‌ترسم!
با این زمستانِ بی برف وُ هوایِ دم کرده‌‌یِ محبوس
می‌ترسم راه را خطا روَد وُ
به خانه‌یِ ما نیاید
چه قدر تو مهربانی!
چه‌ خوب است که این‌همه دوستت دارم

افشین صالحی


امید جانممی پرسی : چقدر دوستم داری؟
می خندم : جهان را متر کرده ای؟


امید جانمدر صفحه ی شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم شاه دلم دوستت دارم


امید جانمصبح ها که از خواب بیدار می شوم به تو فکر می کنم
و شب ها با یاد تو به خواب می روم
تو همیشه و همه جا با من هستی


امید جانماومدن تو معجزه ای بود برای خوب شدن حالمـ ^^


امید جانمانرژیِ مثبت فقط ضربانِ قَلبت ♥️


امید جانمتُ نباشی …
نفسَم بند و دِلم تنگ و جهانَم سردَست
تا ابد دوست دارم عشقم


امید جانمعاشقانه هایم تمامی ندارد وقتی تو دنیای منی


امید جانممن هر نفَسم بر نفسِ نازِ ×طُ× بَند است


امید جانم{ تنها لوکیشنی که دوس ندارم کسی جز خودم توش باشه چهار وجب بغلته *.* }


امید جانمآرام جانم
عِشقت مُدام تو قلبَم میشِه جُستجُو.! ^•^


امید جانممی خوام در آغوشت بگیرم تا تپش همزمان قلبمون رو حس کنم همسر دوست داشتنی من


امید جانمزمانی که به تو می گم دوستت دارم از روی عادت نیست
این جمله رو می گم که یاد آوری کنم بهترین اتفاقی هستی که تا بحال برای من افتادی

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...