پروفایل ضرب المثل های زیبا ایرانی

ایرانی خار را در چشم ديگران مي بينه و تير را در چشم خودش نمي بينه


حسود از نعمت حق بخیل است و بنده بی گناه را دشمن می داند: حسادت

دلم مثل سیر و سرکه میجوشه
دلم مثل سیر و سرکه میجوشه
یک سیب را که بالا بیندازی هزار چرخ میخوره تا پایین بیاد
یک سیب را که بالا بیندازی هزار چرخ میخوره تا پایین بیاد
خون کسی را تو شیشه کردن
خون کسی را تو شیشه کردن
کک به تنبان کسی افتادن
کک به تنبان کسی افتادن
خر را توی تالار نمیبندند
خر را توی تالار نمیبندند
مار پوست خودشو ول میکنه اما خوی خودشو ول نمیکنه
مار پوست خودشو ول میکنه اما خوی خودشو ول نمیکنه
از هر دست بدی، از همون دست پس میگیری
از هر دست بدی، از همون دست پس میگیری
خشت اول چون نهد معمار کج --- تا ثریا می رود دیوار کج
خشت اول چون نهد معمار کج --- تا ثریا می رود دیوار کج
کار از محکم کاری عیب نمیکند
کار از محکم کاری عیب نمیکند
آنقدر مار خورده تا افعی شده
آنقدر مار خورده تا افعی شده
سواره از پیاده خبر ندارد سیر از گرسنه
سواره از پیاده خبر ندارد سیر از گرسنه
من میگویم نر است تو میگویی بدوش
من میگویم نر است تو میگویی بدوش
یکی میمرد ز درد بینوایی - یکی میگفت خانوم زردک میخواهی
یکی میمرد ز درد بینوایی - یکی میگفت خانوم زردک میخواهی
ساز مخالف زدن
ساز مخالف زدن
از گیر دزد درآمده گیر رمال افتاده
از گیر دزد درآمده گیر رمال افتاده
علف باید به دهن بزی شیرین بیاد
علف باید به دهن بزی شیرین بیاد
خر که جو دید، کاه نمیخوره
خر که جو دید، کاه نمیخوره
آدم عاقل از یک سوراخ دو بار نیش نمی خوره
آدم عاقل از یک سوراخ دو بار نیش نمی خوره
اینجا افریقا نیست اما من یک غزالم
اینجا افریقا نیست اما من یک غزالم
مرگ خر،عروسی سگ است
مرگ خر،عروسی سگ است

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...