الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

بیت تا توانی می گریز ازیار بد از کیست

بیت تا توانی می گریز ازیار بد از کیست

معنی لغات: مصاحبت: هم صحبتی، هم نشینی،دوستی شکیبا: بُردبار،صبور مصائب: جمع مصیبت،بلاها و سختی های بزرگ لاف زدن: خود ستایی کردن،ادعای زیاده ازحد،  بیهوده گویی خصلت: خوی،ویژگی  صلاح: نیکی،درستی،مصلحت  معصیت: گناه،نافرمانی  مُصر: اصرار کننده،پافشاری کننده...

با توجه به درس سفر شکفتن دو مورد از مهارت های سفر زندگی را بیان کنید

با توجه به درس سفر شکفتن دو مورد از مهارت های سفر زندگی را بیان کنید

با توجه به درس سفر شکفتن دو مورد از مهارت های سفر زندگی را بیان کنید ❤️ خودآگاهی: شناخت توانایی‌ها، نیازها، استعدادها و ضعف‌های خود❤️ ❤️  ارتباط موْثر: ارتباط درست و سنجیده با دیگران❤️ ❤️  تصمیم گیری: تدبیر مناسب در موقعیّت‌های مهمّ زندگی❤️ ❤️  چیرگی ب...

حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب یعنی چی

حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب یعنی چی

معنی حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب ای عزیز ، عاشق واقعی باید مانند مجنون باشد که از شنیدن نام لیلی بتواند جان خود را فدا کند ،... کار سالک آن است که در خود چیزی جز عشق نخواهد . وجود عاشق از عشق است ، بی عشق چگونه می تواند زندگی کند ، منشأ زن...