الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده مشفق چیست

هم خانواده مشفق چیست

هم خانواده کلمه مشفق :شفیق -شفق-شفقّت معنیکلمه مشفق : مهرورز  مهربان دلسوز مترادفکلمه مشفق: ناصح - باشفقت  -مهربان- بامحبت -غمخوار-نا...

هم خانواده مشهور چیه

هم خانواده مشهور چیه

هم خانواده مشهور:شهره- شهیر معنی مشهور: گمنام-اسمی، نبیه-بنام، نامی، زبانزد، نامور، خنیده نام،نامدار، پرآوازه، نام آور، بلند نام،معروف، سرشناس،شهیر، سمر،...

هم خانواده کلمه مغرور

هم خانواده کلمه مغرور

معانی: خودپسندی , خودبینی , غرور , استعاره , خود بین , خودمدار، پرادعا، پرمدعا هم خانواد...

هم خانواده کلمه اسیر

هم خانواده کلمه اسیر

بازداشت، بندی، دربند، دستگیر، زندانی، محبوس، برده، بنده، پابند، مقید، دستخوش، گرفتار،...

هم خانواده مطمئن چیه

هم خانواده مطمئن چیه

هم خانواده مطمئن طمئنینه مطمئنه اطمینان است معنی: دل آسوده، نیک گمان، آسوده اندیش، آسوده، استیگان،...

هم خانواده بحث

هم خانواده بحث

هم خانواده بحث : مبحث ،جدال، گفت وگو، مباحثه، مذاکره، مقال، مناظره، مناقشه، درس،...