الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده درس پانزدهم فارسی چهارم

هم خانواده درس پانزدهم فارسی چهارم

هم خانواده متغیّر : تغییر هم خانواده وحوش : وحشی هم خانواده مغفرت : استغفار هم خانواده رحم : رحیم هم خانواده صید : صیّاد هم خانواده عوض : تعویض هم خانواده حاصل : محصول هم خانواده تکلیف : مکلّف هم خانواده تعلّق : متعلّق هم خانواده مربوط : ربط ، رابط هم ...

هم خانواده درس پنجره های شناخت ششم

هم خانواده درس پنجره های شناخت ششم

هم خانواده احسان = حسن تحسین هم خانواده اخلاق = خلاق خلق هم خانواده شباهت = شبیه تشابه هم خانواده عجله = عجول تعجیل هم خانواده فکر = تفکر افکار هم خانواده فهم = تفهیم مفهوم هم خانواده کشف = اکتشاف کاشف هم خانواده مشترک = اشتراک ...

هم خانواده درس بازرگان و پسران کلاس پنجم

هم خانواده درس بازرگان و پسران کلاس پنجم

هم خانواده تجربه: مجرب، با تجربه، تجارب هم خانواده جمع: مجموعه، جامع هم خانواده اندوختن: اندوخته، اندوختنی هم خانواده محافظت: حفظ، حافظ، محفوظ هم خانواده مقصد: مقصود، مقاصد، قصد هم خانواده اسباب: مسبب، سبب هم خانواده غفلت: غافل هم خانواده فضیلت: فضل، ف...

هم خانواده درس بلدرچین و برزگر کلاس سوم ابتدایی

هم خانواده درس بلدرچین و برزگر کلاس سوم ابتدایی

هم خانواده:خواب – خواب آلود – پُر خواب – خوابيدن هم خانواده:عدل – عادل – عدالت خبر – اخبار شجاع – شجاعت هم خانواده:دانشگاه – دانش – دانشمند – دانشکده هم خانواده:نظم – ناظم – منظم – بي نظم- تنظيم – منظومه هم خانواده:هنر – هنرمند – هنري – باهنر هم خانواد...

هم خانواده و معنی درس به نام آنکه جان را فکرت آموخت

هم خانواده و معنی درس به نام آنکه جان را فکرت آموخت

معنی درس به نام آنکه جان را فکرت آموخت: به نام آن که جان را فکرت آموخت *** چراغ دل به نور جان برافروخت به نام خدایی آغاز می‌کنم که به روح و جان انسان قدرت فکر کردن آموخت و دل انسان را با نور علم و معرفت روشن و هدایت کرد ز فضلش هر دو عالم، گشت روشن *** ...

هم خانواده درس به درس فارسی سوم دبستان

هم خانواده درس به درس فارسی سوم دبستان

هم خانواده جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت – جامع هم خانواده حاصل : تحصیل – محصول – محصل - حصول هم خانواده حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه هم خانواده حس : حساس – محسوس – احساس هم خانواده حرکت : حرکات : محرک – تحریک – تحرک – متحرک هم خانواده خبر...

آرایه های ادبی درس اول فارسی هشتم

آرایه های ادبی درس اول فارسی هشتم

هم خانواده درس اول فارسی هشتم درس 1 : هم خانواده زینت = تزئین ، مزیّن هم خانواده کریم = کرامت، کرم ، مکرّم هم خانواده خطا = خاطی هم خانواده لطف = لطفاً، لطیفه ، لطافت هم خانواده متّفق = موافق ، توفیق ، اتفاق هم خانواده دعا = دعی ، دعوی ، دعوت هم خانواد...

هم خانواده ایام فارسی هفتم

هم خانواده ایام فارسی هفتم

هم خانواده اساس= اساساً،تاسیس،مؤسس،مؤسسه. هم خانواده مونس=انس،مانوس،انیس هم خانواده عنایت=یعنی،معنی،معنوی،اعتنا هم خانواده ایام:بوم زمانها -روزها- روزگاران- عهد روزها- زمانه- ادوار- روزگار- دوران...

کلمات هم خانواده درس ستایش کلاس چهارم

کلمات هم خانواده درس ستایش کلاس چهارم

معنی لغات جدید درس اول و ستایش  دمی: لحظه ای جوی : پیدا کن بود : باشد،هست صبحگاه: هنگام صبح نهان : پنهان ،مخفی نشان :نشانه ،علامت جهان افروز: روشن کننده ی جهان غوک : غورباغه داوری :قضاوت کردن نیلی :آبی تیره کبود رنگ برکه :آبگیر ،گودالی که در آن آب جمع ...

کلمات هم خانواده درس محله ی ما سوم دبستان

کلمات هم خانواده درس محله ی ما سوم دبستان

سه حرف اصلی “ح ب ب" = حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه سه حرف اصلی “ا م ر" = امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا سه حرف اصلی “ج ل ل" = جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله سه حرف اصلی “و ح د" = وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت سه حرف اصلی “ح ق ق" = ت...

معنی کلمات درس دوم فارسی ششم پنجره های شناخت

معنی کلمات درس دوم فارسی ششم پنجره های شناخت

معنی کلمات درس دوم ششم دبستان معنی خلق : آفریده معنی درنگ : تامّل – مکث – صبر – توقف - تاخیر معنی فهم : دانستن – آگاه بودن معنی دریافت :در اینجا به معنای فهمید معنی دریافت خود را بازگو نمایید : آنچه را که متوجه شده اید، بیان کنید معنی دقایقی سپری شد : ...

مخالف و هم خانواده درس دوازدهم فارسی چهارم

مخالف و هم خانواده درس دوازدهم فارسی چهارم

مخالف جنوب : شمال مخالف خندید : گریه کرد مخالف مختصر : طولانی مخالف راضی : ناراضی مخالف ناپسند : پسندیده مخالف زنده : مرده مخالف ساده : سخت مخالف آخر : اوّل مخالف پنهان : آشکار ------------------------- هم خانواده  هم خانواده مثل : مثال ، امثال هم خانو...

کلمات هم خانواده درس آرش کمانگیر کلاس چهارم

کلمات هم خانواده درس آرش کمانگیر کلاس چهارم

هم خانواده:درس اول هم خانواده انتخاب:منتخب هم خانواده سطح:سطوح هم خانواده مهاجر:هجرت هم خانواده مزارع:مزرعه هم خانواده تصویر:تصاویر،مصور هم خانواده منظره:مناظر،منظر ------------------------- هم خانواده:درس ۲ هم خانواده اوایل:اول هم خانواده معتدل:اعتدال...