الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

جمله سازی با کلمه سطح

جمله سازی با کلمه سطح

مقدار نرمال سطح اکسیژن خون برای ریه‌های سالم بین ۸۰ و ۱۰۰ میلی‌متر جیوه است. ارتفاع از طرح دریا به میزان ارتفاع یک عارضه یا نقطه در خشکی یا هوا از سطح متوسط آب‌های آزاد اشار...

جمله سازی با کلمه ستاره

جمله سازی با کلمه ستاره

در مناطق کویری آسمان پر ستاره است. ستاره‌ دنباله دار باقیمانده‌ منجمد حاصل از تشکیل منظومه شم...