الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

 هم خانواده فهم

هم خانواده فهم

هم خانواده فهم: فهیم, مفهوم, مفاهیم فهم به معنای درک و دانش است. در فرهنگ فارسی، فهم به معنای دانستن است در فرهنگ معین به معنای درک کردن است. در فرهنگ عمید نیز به معنای دانش و علم است.  همچنین، معانی دیگری نیز برای فهم وجود دارد مانند هوش، مشعر، ادراک،...

هم خانواده برای کلمه دقت

هم خانواده برای کلمه دقت

هم خانواده: دقیق, دقیقه, بادقّت معانی در این بخش به معانی مختلف این کلمات اشاره داریم: * امعان * امعان نظر  * تدقیق * تمرکز فکر * توجه * ...

هم خانواده برای کلمه مقصود

هم خانواده برای کلمه مقصود

هم خانواده مقصود کلاس ششم: قاصد-مقصد-قصد-مقصود-اقتصاد-مقاصد معنی مقصود کلاس چهارم: خواست خواسته-آهنگیده-آرمان-آهنگ-آرزو-هدف نقشه-حاجت-منظور-مطلوب-غایت-مراد-غرض-قصد معنی مقصود در جدول: غرض-هدف-مراد-ارب معنی سر منزل مقصود: آرمان-خو...

هم خانواده شغل

هم خانواده شغل

هم خانواده شغل: شاغل-مشغله-مشغول-اشتغال معنی شغل: پیشه-کار-وظیفه حرفه-فعل-سمت-عمل-کار-خدمت-کسب-اشتغال-مقام-مشغله-منصب شغل در لغت نامه دهخدا: کار شغل در فرهنگ فارسي: پیشه شغل در فرهنگ معين: کار، پیشه شغل در فرهنگ عميد: کار...

هم خانواده ناظر

هم خانواده ناظر

هم خانواده ناظر: نظارت-نظر-منظره-ناظر-انتظار-منظور-منتظر معنی: تماشاگر, مراقب, متصدی, وکیل, مباشر, کارگزار, نظاره گر, عاشق, شاهد, حاضر, ت...

هم خانواده حاکم

هم خانواده حاکم

هم خانواده کلمه حاکم: حکم-حکیم-احکام-محکوم-حکومت-محکوم معني حاکم: پادشاه-فرمانروا-استاندار-کنونی-فرماندار حاکم در لغت نامه دهخدا: حاکم حاکم در فرهنگ فارسي: فرمانده حاکم در فرهنگ معين: قاضی حاکم در فرهنگ عميد...

هم خانواده صف

هم خانواده صف

معنی و مترادف کلمه صف معنی و مترادف کلمه صف معنی کلمه صف: رسته - رده - رج - ردیف مترادف کلمه صف: کلاس - خط - قطار - رج - طبقه...

هم خانواده تجلی

هم خانواده تجلی

معنی و هم خانواده کلمه تجلی هم خانواده تجلی: جلا-متجلی-جلوه معنی تجلی: نمود- آشکار- نمایان- درخشان- فروزش- بروز- روشنی-پیدایی- نمود- جلوه- تابش-...

هم خانواده عدل کلاس چهارم

هم خانواده عدل کلاس چهارم

هم خانواده کلمه عدل: عادل-عدالت-معدل-معتدل معنی عدل: نیم خروار-داد-داوری-دادگری-دادمندی-هاله-انصاف-لنگه-داد-جوال-عدالت-بسته-بار-معدلت عدل در لغت‌نامه دهخدا: عدالت عدل در فرهنگ فارسی: اعدال عدل در فرهنگ معین: دقیقاً عدل در فرهنگ عمید: دادگ...

عکس پروفایل دختر شاد و شیطون

عکس پروفایل دختر شاد و شیطون

عکس پروفایل دختر شاد و شیطون [عکس دختر شیطون و بامزه] [عکس پروفایل دختر شیطون بدون متن] [عکس دختر شیطون فانتزی] [عکس شیطون برای پروفایل] [عکس دختر شیطون بلا برای پروفایل] [عکس دختر شیطون برای پروفایل] [عکس دختر تخس و شیطون پروفایل دخترونه] [عکس پروفایل...

عکس پروفایل دختر روی تاب

عکس پروفایل دختر روی تاب

عکس پروفایل دختر روی تاب [عکس دختر روی تاب برای پروفایل] [نقاشی دختر روی تاب] [عکس دختر با تاپ مشکی روی تاب] [عکس دختر با تاپ و شلوارک طبیعی روی تاب] [عکس دختر با تاپ شلوارک برای پروفایل روی تاب] [طراحی دختر روی تاب] [عکس دختر روی تاب برای پروفایل] [نق...

عکس پروفایل راجب دختر داشتن

عکس پروفایل راجب دختر داشتن

عکس پروفایل راجب دختر داشتن [عکس پروفایل راجب دختر داشتن] [عکس پروفایل راجب دختر داشتن] [عکس پروفایل راجب دختر داشتن] [عکس پروفایل راجب دختر داشتن] [عکس پروفایل راجب دختر داشتن] [عکس پروفایل راجب دختر داشتن] [عکس پروفایل راجب دختر داشتن] [عکس پروفایل ر...

عکس پروفایل دختر روی کوه

عکس پروفایل دختر روی کوه

عکس پروفایل دختر روی کوه [عکس پروفایل دختر روی کوه] [عکس پروفایل دختر روی کوه] [عکس پروفایل دختر روی کوه] [عکس پروفایل دختر روی کوه] [عکس پروفایل دختر رو...

عکس پروفایل دخترانه در شب

عکس پروفایل دخترانه در شب

عکس پروفایل دخترانه در شب [عکس پروفایل دخترانه در شب] [عکس پروفایل دخترانه در شب] [عکس پروفایل دخترانه در شب] [عکس پروفایل دخترانه در شب] [عکس پروفایل دخترانه ...